<h1>SØKNAD OG CV</h1>
<h2>EN TYDELIG CV</h2>
<p>En CV bør gi et komplett bilde av all utdannelse og arbeidserfaring, inkludert stikkord om hovedoppgavene i stillingene du har hatt. Husk klare start og sluttdatoer, og sett opp den siste erfaringen først. Ta gjerne med relevante kurs og eventuelle verv, og skriv kort om nøkkelkvalifikasjonene dine og hvilke egenskaper som beskriver deg. <br /> En CV bør være maks en til to sider.</p>
<h2>ET SELGENDE SØKNADSBREV</h2>
<p>Et søknadsbrev bør ikke være en gjentakelse av din CV, men i stedet fokusere på hvorfor du velger å søke på stillingen samt hvilke kvalifikasjoner, egenskaper og erfaring du har som gjør at bedriften bør velge akkurat deg. Vi anbefaler at søknadsbrevet er på maks en side.</p>
<h2>TILPASS OG LES KORREKTUR</h2>
<p>Les stillingsannonsen nøye og tilpass CV og søknadsbrev til de viktigste nøkkelfaktorene i stillingen. Husk å lese korrektur på tekst for å unngå stavefeil.</p>
<h2>LAYOUT OG DISPOSISJON ER VIKTIG</h2>
<p>Med tydelige overskrifter, en gjennomgående skrifttype og et strukturert layout, blir din CV og søknad lett å forstå.</p>
<h2>KONTAKTINFORMASJON OG FOTO</h2>
<p>Husk å inkludere tydelig kontaktinformasjon som gjør det enkelt å komme i kontakt med deg. <br /> Dersom du sitter i en stilling anbefaler vi at du bruker en privat mail konto, og hvis du velger å inkludere et bilde, er det viktig at det er nøytralt og tilpasset den type stilling du søker.</p>
<p><a rel="noopener noreferrer" href="/om-oss/artikler-og-nyheter/?tag=Jobbs%C3%B8ker" target="_blank">Les våre artikler om hvordan du blir en god jobbsøker her</a></p>

SØKNAD OG CV

EN TYDELIG CV

En CV bør gi et komplett bilde av all utdannelse og arbeidserfaring, inkludert stikkord om hovedoppgavene i stillingene du har hatt. Husk klare start og sluttdatoer, og sett opp den siste erfaringen først. Ta gjerne med relevante kurs og eventuelle verv, og skriv kort om nøkkelkvalifikasjonene dine og hvilke egenskaper som beskriver deg.
En CV bør være maks en til to sider.

ET SELGENDE SØKNADSBREV

Et søknadsbrev bør ikke være en gjentakelse av din CV, men i stedet fokusere på hvorfor du velger å søke på stillingen samt hvilke kvalifikasjoner, egenskaper og erfaring du har som gjør at bedriften bør velge akkurat deg. Vi anbefaler at søknadsbrevet er på maks en side.

TILPASS OG LES KORREKTUR

Les stillingsannonsen nøye og tilpass CV og søknadsbrev til de viktigste nøkkelfaktorene i stillingen. Husk å lese korrektur på tekst for å unngå stavefeil.

LAYOUT OG DISPOSISJON ER VIKTIG

Med tydelige overskrifter, en gjennomgående skrifttype og et strukturert layout, blir din CV og søknad lett å forstå.

KONTAKTINFORMASJON OG FOTO

Husk å inkludere tydelig kontaktinformasjon som gjør det enkelt å komme i kontakt med deg.
Dersom du sitter i en stilling anbefaler vi at du bruker en privat mail konto, og hvis du velger å inkludere et bilde, er det viktig at det er nøytralt og tilpasset den type stilling du søker.

Les våre artikler om hvordan du blir en god jobbsøker her

<h1>FORBEREDELSER TIL INTERVJUET</h1>
<h2>LES OM SELSKAPET</h2>
<p>Sett deg godt inn i stillingsutlysningen og les deg opp på selskapet du søker til. Her kan du finne verdifull informasjon om hva som verdsettes og vurderes som viktig. Forbered gjerne noen gode spørsmål i forkant.</p>
<h2>TENK GJENNOM</h2>
<p>Tenk gjennom dine styrker og svakheter, motivasjon for jobben og hva du kan tilføre i stillingen.</p>
<h2>VÆR PRESIS</h2>
<p>Vær ute i tide og sørg for at du tar høyde for uforutsette hendelser. Sjekk beliggenheten i forkant dersom du er usikker på den. Hvis uhellet skulle være ute og du blir forsinket anbefaler vi at du har kontaktinformasjon tilgjengelig slik at du kan ringe å gi beskjed.</p>
<h2>ANTREKK</h2>
<p>Førsteinntrykk er viktig og vi anbefaler at du kler deg tilpasset den stillingen og selskapet du søker hos.</p>
<p><a rel="noopener noreferrer" href="/om-oss/artikler-og-nyheter/?tag=Jobbintervju" target="_blank" title="Jobbintervju">Her finner du flere tips til hvordan du forbereder deg best til jobbintervjuet</a></p>

FORBEREDELSER TIL INTERVJUET

LES OM SELSKAPET

Sett deg godt inn i stillingsutlysningen og les deg opp på selskapet du søker til. Her kan du finne verdifull informasjon om hva som verdsettes og vurderes som viktig. Forbered gjerne noen gode spørsmål i forkant.

TENK GJENNOM

Tenk gjennom dine styrker og svakheter, motivasjon for jobben og hva du kan tilføre i stillingen.

VÆR PRESIS

Vær ute i tide og sørg for at du tar høyde for uforutsette hendelser. Sjekk beliggenheten i forkant dersom du er usikker på den. Hvis uhellet skulle være ute og du blir forsinket anbefaler vi at du har kontaktinformasjon tilgjengelig slik at du kan ringe å gi beskjed.

ANTREKK

Førsteinntrykk er viktig og vi anbefaler at du kler deg tilpasset den stillingen og selskapet du søker hos.

Her finner du flere tips til hvordan du forbereder deg best til jobbintervjuet

<h1>UNDER INTERVJUET</h1>
<h2>VÆR BEVISST KROPPSSPRÅKET DITT</h2>
<p>Omkring 80% av vår kommunikasjon skjer gjennom vårt kroppsspråk.  Vær derfor bevisst på følgende:</p>
<ul>
<li>Et fast håndtrykk</li>
<li>Øyekontakt</li>
<li>Unngå å sitte med armene i kryss</li>
<li>Vis interesse</li>
</ul>
<h2>VÆR AKTIV OG STILL SPØRSMÅL</h2>
<p>Vis interesse for stillingen og selskapet ved å stille spørsmål. Pass samtidig på at du overlater føringen av intervjuet til den som intervjuer deg. Ta gjerne med deg noe å notere på og med.</p>
<h2>SVAR PÅ DET DU BLIR SPURT OM OG HUSK Å LYTTE</h2>
<p>Unngå lange diskusjoner og kompliserte forklaringer. Be personen stille spørsmålet på nytt dersom du er usikker på hva det spørres om. Hovedmålsetningen for intervjuet er å finne ut av om du vil trives med stillingen og virksomheten, om de vil trives med deg og om du vil lykkes i jobben. Vær ærlig og oppriktig i dine svar.</p>

UNDER INTERVJUET

VÆR BEVISST KROPPSSPRÅKET DITT

Omkring 80% av vår kommunikasjon skjer gjennom vårt kroppsspråk.  Vær derfor bevisst på følgende:

  • Et fast håndtrykk
  • Øyekontakt
  • Unngå å sitte med armene i kryss
  • Vis interesse

VÆR AKTIV OG STILL SPØRSMÅL

Vis interesse for stillingen og selskapet ved å stille spørsmål. Pass samtidig på at du overlater føringen av intervjuet til den som intervjuer deg. Ta gjerne med deg noe å notere på og med.

SVAR PÅ DET DU BLIR SPURT OM OG HUSK Å LYTTE

Unngå lange diskusjoner og kompliserte forklaringer. Be personen stille spørsmålet på nytt dersom du er usikker på hva det spørres om. Hovedmålsetningen for intervjuet er å finne ut av om du vil trives med stillingen og virksomheten, om de vil trives med deg og om du vil lykkes i jobben. Vær ærlig og oppriktig i dine svar.