Bedrifter

En nordisk rekrutterings- og bemanningspartner

Vi setter mennesker i sentrum

Temp-Team ble stiftet i København i 1979 og det første kontoret i Norge ble etablert i 1985. I dag har vi 15 landsdekkende avdelinger i Norge som etterlever vår filosofi om å ha tett personlig kontakt til markedet, kundene og kandidatene. Lokale avdelinger gir kunder og kandidater opplevelsen av et mindre, personlig byrå med en stor virksomhets ressurser.

Hos Temp-Team får du en fast kontaktperson som kjenner din virksomhet. Din rådgiver deltar i hele leveranseprosessen for å sikre at vi leverer både riktig kompetanse og rett person til din virksomhet.

Vi vet at rask responstid ofte er et kvalitetsmål i seg selv. Gjennom å kjenne våre kunder og vårt marked jobber vi i forkant av dine behov for å sikre en rask leveranse når det er målet.

For å opprettholde et vedvarende godt resultat vektlegger vi en tett personlig oppfølging av våre kunder, kandidater og utleide medarbeidere.

Smilende rekrutterer i Temp-Team avdeling Oslo

Vår historie

Drømmen om å ha innflytelse på sitt eget arbeidsliv fikk Erik Juhler til å stifte Temp-Team i 1979. Med seg hadde han solid erfaring fra næringslivet og bevisstheten om hvilken forskjell det utgjør for mennesker å oppleve at deres bidrag til arbeidsmarkedet har verdi. 

"Vi startet veldig beskjedent, og jeg var selv ute som vikar flere ganger. Det var en god måte å lære virksomheten å kjenne på," forteller Erik Juhler om den spede begynnelsen.

Les mer om Eriks tøffe oppstart og veien til suksess: 

Erik Juhler, eier og grunnlegger av JuhlerGroup

Vi inngår i JuhlerGroup

Temp-Team er en del av JuhlerGroup, en internasjonal gruppe av rekrutterings- og bemanningsbyråer med kontorer i Norge, Danmark, Sverige, Finland og England.

Vår bedriftskultur - visjon, misjon og verdier

Kvalitet står sentralt i vår hverdag. Vi har utviklet kvalitetsbegrepet til å bety ”å levere som avtalt i enhver relasjon”. Vi rekrutterer, utvikler prosedyrer, driver intern opplæring og kommuniserer med utgangspunkt i dette kvalitetsbegrepet.

Temp-Team er det personlige bemanningsbyrået. Vi bryr oss om kundene våre og leverer gjennom personlige møter og god dialog med kontaktpersoner. Vi sørger også for å gjennomføre personlige intervjuer med våre kandidater, hvor kompetanse og egenskaper blir grundig belyst. 

Vår visjon
Vi skal være den foretrukne rekrutterings- og bemanningspartneren i Norden.

Vår misjon
Vi knytter mennesker og bedrifter sammen for å bygge karrierer og styrke organisasjoner lokalt og på tvers av Norden.

Vi er et verdibasert selskap og kjerneverdiene er selve grunnpilarene for vår virksomhet. Verdiene er styrende for måten vi tenker på, vår adferd og måten vi tilnærmer oss en oppgave på. Vi forventer at alle våre medarbeidere skal kunne identifisere seg med og etterleve våre fire kjerneverdier med stolthet.

Rekrutterere i Temp-Team avdeling Oslo drikker kaffe

Våre verdier

Bubble2

Vi er nysgjerrige

Vi søker ny kunnskap, deler med hverandre og lærer av våre erfaringer slik at vi kan utvikle oss selv, våre kunder og våre kandidater.

Engasjert

Vi er partnere

Vi jobber for å være en verdsatt HR-, rekrutterings- og karrierepartner for våre kunder og kandidater. Med vår lokale tilstedeværelse, personlige engasjement og nordiske rekkevidde skal våre kunder og kandidater føle at vi er i nærheten - sammen gjør vi utfordringer til løsninger og ferdigheter til karrierer.

Quality

Vi er profesjonelle

Vi setter høye standarder og holder oss selv ansvarlige for våre løfter og handlinger. Vi fremmer mangfold, likeverd og forplikter oss til en inkluderende rekrutteringsprosess med like muligheter for alle våre kandidater og ansatte.

Personal

Mennesker i sentrum

Vi har en genuin interesse for mennesker - at de skal lykkes og trives. Vi setter mennesker først for å skape profesjonelle rekrutteringsprosesser og gode kandidatopplevelser.

Vår bedrifts samfunnsansvar

I vår virksomhet ønsker vi å se et større bilde og vi tar vårt sosiale ansvar på alvor. Handlemåtene våre skal fremstå som positive eksempler i dette arbeidet og vi vil alltid søke å forbedre oss og være innovative.

I 2015 opprettet JuhlerGroup en internasjonal CSR gruppe som består av en representant fra hvert enkelt selskap i gruppen. Gruppen jobber målrettet med CSR for alle selskapene. Vi implementerer noen generelle mål uten å frata det enkelte selskap muligheten til å implementere individuelle CSR tiltak.

Hender som holder plante
 • 40

  års erfaring

 • 5

  land

 • 3 400+

  kunder

 • 230 000+

  kandidater

Kontakt oss via skjema eller ring 07030

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.