Formidling

Formidling av arbeidskraft

Temp-Team gjør det lettere for deg å dekke alle dine midlertidige behov.

Effektiv midlertidig ansettelse med Temp-Team – vi kaller det Formidling

Har du behov for midlertidig arbeidskraft i perioder, for eksempel ved sesongvariasjoner? Med nye innleieregler fra 1. april 2023 kan bedrifter bemanne opp i perioder, så lenge arbeidet dreier seg om midlertidig karakter. Vårt produkt Formidling er tilpasset de nye reglene slik at dere enkelt får den arbeidskraften dere trenger når behovet oppstår.

Midlertidig behov for ressurser?

Temp-Team tilbyr en fleksibel modell for effektiv Formidling av kandidater til direkte midlertidig ansettelse hos deg. Vi håndterer alt det praktiske, mens kandidatene blir direkte ansatt hos dere i perioden dere har behov for arbeidskraft.

15

Om reglementet

Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes fast, men det finnes likevel tilfeller hvor det er mulig å ansette arbeidstakere midlertidig. Midlertidige ansettelser skal kun vare en tidsbegrenset periode. Midlertidig karakter innebærer for eksempel at dere har en økning i arbeidsmengde for en avgrenset periode.

Vår fleksible modell

Formidling av kandidater:
Vi kobler deg med riktig person til riktig tid, slik at du kan bruke din tid på det viktige - din virksomhet.

Midlertidig ansettelse i din bedrift:
Vår modell tilpasser seg lengden på ansettelsesforholdet. Du betaler kun for de dagene den ansatte faktisk jobber.

Oppfølging og støtte:
Vi tilbyr oppfølging av den ansatte underveis for å bidra til at ting fungerer tilfredsstillende for begge parter. Dersom det oppstår sykdom eller annet fravær tilbyr vi selvsagt en vikar for å sikre at kapasiteten opprettholdes.

Karriereoppfølging:
Når ansettelsesforholdet hos deg avsluttes, hjelper vi den ansatte med å finne nye muligheter, og sikrer en smidig overgang.

Temp-Team gir deg den nødvendige støtten og fleksibiliteten du trenger for å håndtere midlertidige bemanningsutfordringer.

Bransjer_lager, logistikk og innkjøp

Vi deler våre verktøy og kompetanse med deg

Det skal oppleves både enkelt og verdifullt å være kunde av Temp-Team. Ved formidling av kandidater for direkte midlertidig ansettelse hos dere, tilbyr vi en rekke tilleggstjenester som kan tilpasses deres behov. Dette er eksempelvis:

  • Maler for midlertidige ansettelsesavtaler
  • Bistand og rådgivning ved forhandling av ansettelsesvilkår
  • System for timeregistrering og produksjon av lønnsgrunnlag
  • Bistand til bemanningsplanlegging
  • Bistand ved kontraktinngåelser, oppfølging og forlengelser

Ta kontakt med en av våre avdelinger så finner vi riktig løsning for akkurat din bedrift.

Temp Team Stemningsbilleder 2023 (70)

Riktig ressurs til riktig tid

Gjennom nesten 40 år i det norske markedet har vi i Temp-Team opparbeidet et unikt kandidatnettverk over hele Norge og har i dag en kandidatbase med mer enn 50.000 kandidater. En stor del av disse er ferdig kvalitetssikret ved grundige intervjuer, referansesjekk og kontroll av attester og vitnemål.

Tett samarbeid med våre kunder gir oss også mulighet for å jobbe i forkant av dine spesifikke behov.

Sammen med våre verktøy for kandidathåndtering, utvelgelse og vår kompetanse på rekrutteringsområdet gir dette oss de beste forutsetninger for å levere riktig ressurs til riktig tid for våre kunder.

39

Kontakt oss her eller på 07030

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.