Banner Web 2800 X 960 (6)

Personvernerklæring

Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver hvordan Temp-Team AS («Temp-Team», «Vi», «Oss») samler inn og anvender personopplysninger om brukere av våre nettsteder, leverandører, forretningsforbindelser samt eksisterende og potensielle kunder. Vi beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gå frem for å kontakte oss om vår personvernpraksis eller for å benytte dine rettigheter. Videre har vi beskrevet våre viktigste tiltak knyttet til informasjonssikkerhet.

For våre jobbsøkere og kandidater som registrerer seg i vår database samt våre utleide ansatte, henviser vi til brukervilkår, personvernerklæringen og retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi vil behandle all personlig informasjon på en forsvarlig og sikker måte i tråd med lovverket i Norge, hvor Temp-Team AS opererer.

1. Behandlingsansvarlig

Temp-Team AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles. Dette ansvaret omfatter overholdelse av regelverket for behandling av personopplysninger, herunder gjennomføring av internkontroller knyttet til dette. Ansvaret omfatter også at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir meldt inn og rettet.

Kontaktinformasjon:
Temp-Team AS (org. nr. 987 445 378)

Klingenberggt. 7b
0161 Oslo
0191 Oslo
Telefon: 07030
From abroad: (+47) 22 05 96 00

E-post: post@temp-team.no 

Vi tilstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Dersom du har spørsmål eller kommentarer er du velkommen til å kontakte oss på personvern@juhlergroup.no, eller per telefon.

2. Innsamling av informasjon, behandling og bruk av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger knyttet til kontakt med forretningsforbindelser som kunder, leverandører og alle andre tilfeller der personopplysninger inngår som en del av kontakten, samt kontaktopplysninger i kontraktsdokumenter og i andre sammenhenger.

Vi innhenter og behandler personopplysninger om de som arbeider for selskaper og organisasjoner vi har eller ønsker et forretningsforhold til. Dette for å kunne gi forretningstilbud og/eller gi informasjon om tjenester og aktiviteter, samt å opprettholde et forretningsforhold og følge opp avtaler.

Til disse formålene innhenter vi: kontaktopplysninger (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, stillingsfunksjon m.m.), informasjon om andre kontaktpersoner du vil vi skal kontakte og annen informasjon du måtte oppgi gjennom spørreundersøkelser eller via øvrig kontakt. Informasjonen samles også inn fra offentlige registre, nettsider og sosiale medier eller gjennom det som oppgis av deg selv eller din virksomhet.

I tillegg behandler vi personopplysninger for å sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. I den forbindelse behandler vi navn og e-postadresse til mottaker. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke, eller at det foreligger et eksisterende samtykke basert på interesseavveining, ved at vi har en berettiget interesse i å kontakte eksisterende og potensielle kunder og kontakter.

Vi behandler også personopplysninger slik at vi kan besvare henvendelser som kommer inn til oss. Dette vil dreie seg om personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger knyttet til henvendelsen.

3. Informasjonskapsler / cookies

En informasjonskapsel/cookie er en liten tekstfil som et nettsted lagrer på datamaskinen eller mobilenheten når du besøker nettstedet. Det gjør at nettstedet kan huske dine handlinger og preferanser (for eksempel innlogging, språk, skriftstørrelse og andre visningsinnstillinger) over en periode, slik at du ikke trenger å legge dette inn på nytt når du kommer tilbake til nettstedet eller blar fra en side til en annen. – les mer om vår policy for cookies her.

Du kan kontrollere og/eller slette informasjonskapsler som du ønsker. For detaljer, les her. Du kan slette alle informasjonskapsler som allerede finnes på datamaskinen, og du kan angi de fleste nettlesere for å forhindre at de blir plassert. Hvis du gjør dette, må du imidlertid manuelt justere noen preferanser hver gang du besøker et nettsted, og noen tjenester og funksjoner vil ikke fungere.

4. Deling med tredjeparter

For å kunne tilby deg de beste tjenestene er det i enkelte tilfeller nødvendig å sende opplysninger til tredjeparter.

Vi kan også dele dine opplysninger med andre enheter innenfor JuhlerGroup. Oversikt over selskapene som inngår i JuhlerGroup finner du her.

Vi vil også dele dine opplysninger med offentlige myndigheter dersom vi mener vi er forpliktet til å gjøre det.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene under punkt 2 i dette dokumentet. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene under punkt 2 i dette dokumentet.

Du har også rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

6. Slik får du tilgang og mulighet til å endre eller slette dine personopplysninger

Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter som beskrevet over kan du kontakte oss på telefon eller e-post som beskrevet over.

Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, kan du enkelt melde deg av nyhetsbrevet ved å trykke på lenken «Avregistrere».

Dersom du er registrert som «Timegodkjenner» i vårt system kan du selv endre dine kontaktdata ved å logge deg inn på din profil.

7. Beskyttelse av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene vi innhenter på grunnlag av formålene definert over og i henhold til våre interne retningslinjer for lagring. Dette for å sikre at personopplysningene dine ikke lagres lengre enn nødvendig.

Vi opprettholder sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, offentliggjøring eller bruk. For å sikre hensiktsmessig sikkerhet og konfidensialitet for personopplysningene, benytter vi følgende sikkerhetstiltak:

  • Kryptering av data som overføres
  • Strenge kontroller for brukerautentisering
  • Styrket infrastruktur for nettverket
  • Løsninger for nettverksovervåking

 

8. Endringer i personvernerklæringen
Innholdet i denne erklæringen kan bli jevnlig oppdatert for å gjenspeile endring i vår praksis for personopplysninger. Vi publiserer eventuelle vesentlige endringer gjennom passende kanaler, enten på denne nettsiden eller ved å kontakte deg via andre kommunikasjonskanaler.

 

Oslo, 5. juli 2018