Hvit bil kjører på svingete vei i grønn skog

Vårt samfunnsansvar

Temp-Team setter alltid mennesket i sentrum.

Med fokus på individet er det en selvfølge for virksomheten å ha en tydelig sosial og miljømessig profil, i tillegg til en høy grad av forståelse for moral og etikk.

CSR-arbeidet i Temp-Team avspeiler seg tydelig innenfor:

 • forretningsprosedyrer
 • investeringer
 • retningslinjer for ansatte


Vi arbeider dedikert med CSR, og har skarpt fokus på balansen mellom sosialt og etisk ansvar, og økonomiske interesser - både nå og i fremtiden.

Temp Team Stemningsbilleder 2023 (145)

Bærekraftsmål

Vi støtter Global Compact

I 2013 inngikk Temp-Team i FN Global Compact, og har siden da forpliktet oss til deres 10 grunnprinsipper innenfor områdene:

 • menneskerettigheter
 • rettigheter for arbeidstakere
 • miljø
 • antikorrupsjon


Vi er opptatt av miljø

Temp-Team AS er bevisst på hvordan vi handler i forhold til de begrensede ressursene på kloden. Samtidig vil vi konstant utvikle nye kreative metoder for å unngå avfall og spare på forbruket. 

Vi diskriminerer ingen

Temp-Team ansetter medarbeidere utelukkende på bakgrunn av deres faglige og personlige kvalifikasjoner. Rase, religion, kjønn, seksuell legning og politisk orientering tas ikke hensyn til i våre rekrutteringsprosesser. Det samme gjelder ved kompensasjon, utdanningsmuligheter, forfremmelse, og oppsigelse.

Her kan du lese vår siste statusrapport til FN Global Compact

We Support Global Compact

Vi planter ett tre

- for hver stilling vi besetter. 

I samarbeid med Treeapp, en global treplantingsorganisasjon, bidrar vi til å plante trær der det er mest nødvendig. Gjennom vårt partnerskap investerer Juhler Group i en privat skog i Indonesia, med fokus på å dyrke mangrovetrær. 

Indonesias unike tropiske klima og øyrike geografi gir grunnlag for noe av verdens rikeste biologiske mangfold. Imidlertid har Indonesia mistet over 40 % av sine mangroveskoger de siste tre tiårene. Mangroveskoger er viktige for å danne naturlige barrierer for erosjonskontroll, og beskytter bøndenes land under tropiske stormer og flom. Disse gjenplantingsinnsatsene gir også fordeler til rundt 300 arter av tropiske fugler og over 500 arter av korallrev.

607A4e6d Profile Treeapp Logo Large

Likestillingsredegjørelse 2023

Som en del av vårt samfunnsansvar jobber vi aktivt med å fremme likestilling og inkludering på arbeidsplassen. I tråd med likestillings- og diskrimineringsloven utarbeider vi årlig en likestillingsredegjørelse for å dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt for å fremme likestilling mellom kjønnene og hindre diskriminering, i tillegg til å gi innsikt i eventuelle utfordringer som finnes og hvordan de kan håndteres.

Her kan du lese vår likestillingsredegjørelse med status, tiltak, kartlegging og risikovurdering for 2023.

Kundereferanser
 • 40

  års erfaring

 • 6

  land

 • 3 400+

  kunder

 • 230 000+

  kandidater