Sluttvurderinger Hero

Sluttvurderinger

Vi tilpasser løsningen til ditt behov, enten du ønsker en full rekrutteringsprosess eller bistand i deler av prosessen.

Dersom du ønsker hjelp til vurdering av finalekandidater kan vi tilby en sluttvurdering bestående av følgende elementer:

1. Utarbeidelse av kravspesifikasjon, med fokus på arbeidsoppgaver og suksessfaktorer for stillingen

2. Gjennomgang av kandidatenes CV, samt konkretisering av eventuelle usikkerhetsfaktorer

3. Utarbeidelse av MPA kandidatprofil for stillingen – hvilke personlige egenskaper / adferd ønskes

4. Gjennomføring av personlighetsanalyse og eventuell fag- / evnetest

5. Intervju av kandidat med gjennomgang av testresultat

6. Oversendelse av testresultat samt oppsummering av intervju

Vårt mål er primært å gi dere et best mulig beslutningsgrunnlag for deres valg. Vi forventer at selve testen vil bidra til å bekrefte eller avkrefte en del av deres antakelser. Videre vil vi på bakgrunn av et analyseresultat ha større anledning til å utforske forhold som ønskes belyst ytterligere. Testen og intervjuet vil også gi indikasjon på forhold som bør avkreftes eller bekreftes videre gjennom en referansekontroll samt hensyntas i en senere medarbeideroppfølging.

Sluttvurderinger (1)

Kontakt oss her eller på 07030

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.