Grå stenbygning

Godkjenninger fra arbeidstilsynet

Godkjent og registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak

Temp-Team AS er godkjent og registret i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe bemanningstjenester fra virksomheter som ikke er oppført i dette registeret.

Mer informasjon om kravene til bemanningsforetak finner du her

Godkjent renholdsvirksomhet

Temp-Team AS er offentlig godkjent renholdsvirksomhet og fyller kravene til godkjenning jf. forskrift om godkjenning av renholds virksomheter og om kjøp av renholdstjenester § 7. (FOR 2012-05-08 nr. 408).

Godkjent virksomhet som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring

Temp-Team AS er godkjent av Arbeidstilsynet for å tilby tjenester innen bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Status og mer informasjon finnes her

Kontakt oss her eller ring 07030

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.