Grå stenbygning

Godkjenninger fra arbeidstilsynet

Godkjent og registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak

Temp-Team AS er godkjent og registret i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe bemanningstjenester fra virksomheter som ikke er oppført i dette registeret.

Mer informasjon om kravene til bemanningsforetak finner du her

Godkjent renholdsvirksomhet

Temp-Team AS er offentlig godkjent renholdsvirksomhet og fyller kravene til godkjenning jf. forskrift om godkjenning av renholds virksomheter og om kjøp av renholdstjenester § 7. (FOR 2012-05-08 nr. 408).

Godkjent virksomhet som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring

Temp-Team AS er godkjent av Arbeidstilsynet for å tilby tjenester innen bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Status og mer informasjon finnes her

Kontakt oss her eller ring 07030