Dresskledde ben går på grå fliser

Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning kan være en utfordrende prosess både for arbeidsgivere og ansatte. Rådet fra Temp-Team er at det er mye å vinne på at prosessen oppleves som ryddig og forutsigbar for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Her kan du lese noen nyttige tips og råd for å ivareta medarbeiderne i disse utfordrende prosessene.

Lag en grundig plan

Det første steget er å utarbeide en tydelig plan og prosess for håndtering av avviklingen. Dette sikrer at det er klart hva som skal gjøres, når det skal gjøres, og hvem som har ansvaret. En godt planlagt nedbemanning preges av åpenhet, tydelig kommunikasjon og god ivaretakelse av de ansatte som blir berørt. Det er viktig å kommunisere tidslinjen og prosessen tydelig for å skape trygghet og forutsigbarhet.

Kommuniser åpent og tydelig

God og riktig kommunikasjon er avgjørende under en nedbemanningsprosess. Informer de ansatte om grunnen til nedbemanningen, prosessen som vil følges, og hvilke konsekvenser det vil ha. Vær ærlig og gi rom for spørsmål og diskusjon. Det å ivareta både de som blir igjen i virksomheten og de som blir overtallige er svært viktig, både i et «employer branding»-perspektiv, men også for å skape trygghet og forutsigbarhet for medarbeiderne. Dette viser respekt for de ansatte og bidrar til å skape tillit.

Ivareta de berørte medarbeiderne

Under nedbemanningen er det viktig å ivareta både de som blir overtallige og de som blir igjen i virksomheten. Vurder å inkludere karriererådgivning som en del av sluttpakken til de berørte. Dette gir støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen og hjelper de som blir berørt å se nye muligheter i stedet for begrensninger. Å tilby en nøytral sparringspartner og støtte i denne prosessen kan være med å skape trygghet og positiv utvikling.

Vi i Temp-Team samarbeider med Karrierehuset, som bistår bedrifter med å håndtere omstilling og nedbemanning. Outplacement eller karriereendringsløp er den viktige støtten Karrierehuset gir til de berørte av en nedbemanning. Outplacement følger gjerne som en del av sluttavtalen og har som formål å hjelpe den berørte videre på arbeidsmarkedet. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å sikre en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Les mer om hvordan Karrierehuset jobber her.

Dersom du ønsker råd og informasjon om hvordan vår samarbeidspartner Karrierehuset kan bistå din bedrift er du velkommen til å ta kontakt med en av våre rådgivere her i Temp-Team.

Kontakt oss her eller på 07030

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.