Bemanning (1)

Ditt bemanningsbyrå

Temp-Team er totalleverandør innen utleie av arbeidskraft. Dette innebærer at vi dekker alle fagområder og stillingskategorier - fra student, generalist til spesialist.

Vi hjelper alt fra små virksomheter til store børsnoterte selskaper. Våre rådgivere legger stor vekt på å kjenne vårt marked og intervjuer attraktive kandidater løpende i forkant av våre kunders behov. Vi kan derfor presentere kvalifiserte kandidater raskt, uansett om vikariatet eller prosjektet er av kort eller lang varighet.

Vær fleksibel med bemanning

Bemanning handler om mer enn å fylle et sete – det er din mulighet til å snu om, møte skiftende og nye behov, heve kunnskapen, sette fart på utviklingen og nå fastsatte mål. Vurder innleie når du for eksempel står overfor:

  • Arbeidstopper
  • Sesongvariasjoner
  • Sykefravær
  • Ferieavvikling
  • Vikariater
  • Midlertidige prosjekter
  • Behov for spesialister

Som bemanningsbyrå er vi her for deg når du skal fylle et vikariat, er på utkikk etter en ekstra ressurs eller ønsker å vokse. 

6

Riktig bemanning til riktig tid

Vi vet hvor viktig det er for en bedrift å raskt kunne tilpasse seg markedet og ha tilgang til riktig kompetanse. Som bemanningsbyrå hjelper vi deg å finne den rette kandidaten så raskt som mulig. Både når du har et akutt bemanningsbehov, eller når du på forhånd vet at du har behov for personale.

Du leier inn akkurat den kompetansen du trenger i den avtalte perioden. Ved et innleieforhold får du alle fordelene som følger med en ekstra medarbeider, uten å bære arbeidsgiveransvaret. I tillegg slipper du å bruke tid og ressurser på å finne kandidaten, gjennomføre intervjuer, referansesjekk, tester og ansettelsesprosedyrer. Våre kandidater er underlagt ditt arbeidsreglement og arbeidet utføres etter din instruksjon og under din kontroll. Som arbeidsgiver har vi ansvar for utbetaling av lønn, feriepenger, forsikringer m.m..

Stadig behov for bemanning?
Dersom du har et løpende bemanningsbehov vil vi, så langt det er mulig, levere samme medarbeider hver gang. Det sparer deg for tidkrevende opplæring - til stor fordel for organisasjonen din.

Bransjer_salg og support

Hva kan du forvente av oss som bemanningspartner?

Vi vil gjerne bli kjent med deg og din bedrifts behov. Vi lytter og stiller viktige spørsmål for å sikre at vi finner den rette kandidaten for deg. Ut fra ønsket stillingsprofil presenterer vi kandidater og bistår med utvelgelse av ansatte som skal utføre oppgaven hos deg. Vi har arbeidsgiveransvaret for kandidaten, og du er ansvarlig for arbeidsledelsen.

Oppfølging er en naturlig del av prosessen. Vi holder kontinuerlig kontakt med både deg og våre innleide medarbeidere gjennom hele utleieforholdet for å sikre en velfungerende løsning for alle parter. Det er en naturlig prosess i vår måte å arbeide på som din bemanningspartner.

Temp Team Stemningsbilleder 2023 (118)

Et nordisk nettverk av kandidater

Økonomisjefer, markedsførere, lastebilsjåfører, innkjøpere, produksjonsplanleggere, teknikere...

Som nordisk bemanningsselskap kommer vi daglig i kontakt med kandidater innenfor de fleste bransjer og industrier. Det er mange grunner til at kandidater kontakter oss. Noen ser etter sitt neste karrieresteg, noen ønsker å supplere studiene med tilleggsjobber, noen ønsker sjansen til å prøve nye bransjer og andre ønsker å kombinere ulike jobber.

For oss er det viktig å se mennesker havne på rett plass, og vi legger derfor stor vekt på å finne kandidatens motivasjon, personlige egenskaper og ferdigheter. Våre rådgivere har lang erfaring med å finne dyktige profiler innenfor eksempel finans, marked, kundeservice, produksjon, teknologi og industri. Dette gjør vi gjennom screening, intervjuer, referanser og eventuelle analyser og tester.

Alt for å finne den perfekte matchen.

52

Temp-Team er et autorisert bemanningsbyrå med mange års erfaring

Siden 1985 har Temp-Team levert bemanningsløsninger i Norge, og vi har veletablerte rutiner for å sikre både riktig leveranse og oppfølging.
Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014.

Temp-Teams rutiner og forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven blir revidert hvert annet år av en ekstern godkjent revisor. Ordningen dokumenterer vår ryddighet som arbeidsgiver samtidig som det er et verktøy til det kontinuerlige arbeidet vårt med kvaliteten på dette feltet.

For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service og Handel, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.

Les gjerne mer om hva det vil si å være en Revidert arbeidsgiver 

Hos Temp-Team får du en fast kontaktperson som kjenner din virksomhet. Din rådgiver deltar i hele leveranseprosessen for å sikre at vi leverer både riktig kompetanse og rett person til din virksomhet. Du er velkommen til å kontakte et av våre lokale kontorer for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

Temp Team Stemningsbilleder 2023 (141)

Kontakt oss her eller på 07030

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.