Våre testverktøy Hero

Våre testverktøy

Vi arbeider innenfor et bredt utvalg av bransjer og stillingskategorier i Norge

For å finne riktig person til en stilling vil vi alltid vektlegge det personlige møtet med hver enkelt kandidat. I tillegg kan vi bruke en rekke testverktøy for å kartlegge personlige egenskaper, evner og fagkunnskaper.

Sammen med våre personlige intervjuer og grundige referansekontroller gjør dette oss i stand til å velge ut de mest riktige kandidater for stillingen og gi våre kunder et best mulig beslutningsgrunnlag for valg av den endelige kandidaten.

Personlighets- og evnetester

Temp-Team har hatt et samarbeid med Master i en årrekke. Vi har tilgang til hele deres omfattende testbatteri som inkluderer personlighetstester (OPTO), evnetester (CORE) og utviklingsverktøy. Når vi bruker tester er vi nøye med å følge etiske retningslinjer og metodikk, for å sikre riktig bruk. Våre rådgivere som anvender testene, er sertifisert i testverktøyet som brukes og deltar jevnlig på kurs og workshops i samarbeid med Master for å videreutvikle sin kompetanse innen fagområdet.

Hvorfor teste med OPTO og CORE?

 • For å finne riktig person for stillingen, og riktig stilling for personen. Der det er match mellom en persons evner og preferanser, i tillegg til det jobben krever og kan tilby - der finner man suksess!
 • Det er objektive verktøy som sørger for mindre diskriminering i prosessene.
 • Kandidatene får automatisk lettforståelige rapporter basert på sin egen skår etter gjennomført test.
7 (1)

OPTO

 • Personlighetstest basert på femfaktormodellen
 • Kan måle mot forhåndssatte kriterier for en stilling
 • Lettleste og skårspesifikke rapporter
 • DNV-sertifisert

CORE

 • Måler enkelt og greit det forskning viser best forutsier fremtidig jobbprestasjon - GMA eller den generelle mentale evnen
 • Lettleste og skårspesifikke rapporter
 • Kognitiv test med logiske mønstre
 • DNV-sertifisert
23

ØKONOMIMEDARBEIDER 

 • Vi tester alt fra enklere kunde- og leverandørreskontroarbeid, enklere kontering og registrering til kontering, samt avstemming av balansekontoen.
 • Totalt 16 oppgaver, 11 om kontering og 5 teoretiske oppgaver.
 • Anbefalt minimumsresultat for en økonomimedarbeider  er 65 % riktig på konteringsspørsmål.

 

REGNSKAPSFØRER

 • Fra løpende registrering og avstemminger, til avstemminger av balanse- og resultatregnskap, samt måneds- og årsregnskap.
 • Totalt 19 oppgaver, 13 kontering og 6 teoretiske oppgaver.
 • Anbefalt minimumsresultat er 65 % riktig på konteringsspørsmål i testen for regnskapsfører.

  .
Bilder Ny Webside 2023