Våre testverktøy Hero

Våre testverktøy

For å finne riktig person til en stilling vil vi alltid vektlegge det personlige møtet med hver enkelt kandidat. I tillegg kan vi bruke en rekke testverktøy for å kartlegge personlige egenskaper, evner og fagkunnskaper.

Sammen med våre personlige intervjuer og grundige referansekontroller gjør dette oss i stand til å velge ut de mest riktige kandidater for stillingen og gi våre kunder et best mulig beslutningsgrunnlag for valg av den endelige kandidaten.

Personlighets- og evnetester

Temp-Team har hatt et samarbeid med Master i en årrekke. Vi har tilgang til hele deres omfattende testbatteri som inkluderer personlighetstester (OPTO), evnetester (CORE) og utviklingsverktøy.

Når vi bruker tester er vi nøye på å følge etiske retningslinjer og metodikk, for å sikre riktig bruk. Våre rådgivere som anvender testene, er sertifisert i testverktøyet som brukes og deltar jevnlig på kurs og workshops i samarbeid med Master for å videreutvikle sin kompetanse innen fagområdet.

Hvorfor teste med OPTO og CORE?

 • For å finne riktig person for stillingen, og riktig stilling for personen. Der det er match mellom en persons evner og preferanser, i tillegg til det jobben krever og kan tilby - der finner man suksess!
 • Det er objektive verktøy som sørger for mindre diskriminering i prosessene.
 • Kandidatene får automatisk lettforståelige rapporter basert på sin egen skår etter gjennomført test, og kan møte bedre forberedt til intervju.
7 (1)

OPTO - personlighetstest

OPTO er en personlighetstest med fokus på egenskaper som er knyttet til prestasjon på jobb. Adferd sier noe om i hvilken grad en person vil trives og lykkes i en jobb, og testen gir deg informasjon om kandidaten matcher jobbens krav til personlige egenskaper. 

Vi har mulighet til å skalere rapportene slik at OPTO kan benyttes på alle stillingskategorier. 

 • Personlighetstest basert på femfaktormodellen
 • Lettleste rapporter som ikke krever tolkning
 • DNV-sertifisert
23

CORE - evnetest

Måler generell mental evne (GMA). I følge forskning er GMA det som best forutsier fremtidig jobbprestasjon. Det er størst sannsynlighet for at en person med høy GMA skår vil levere best resultater.

Testene kan være verdifulle om du for eksempel skal vurdere en kandidat uten særlig jobberfaring, eller du skal velge mellom to kandidater som ellers virker like. 

 • Kognitiv test med logiske mønstre
 • Lettleste rapporter som ikke krever tolkning
 • DNV-sertifisert
CORE Testverktøy

ØKONOMIMEDARBEIDER 

 • Vi tester alt fra enklere kunde- og leverandørreskontroarbeid, enklere kontering og registrering til kontering, samt avstemming av balansekontoen.
 • Totalt 16 oppgaver, 11 om kontering og 5 teoretiske oppgaver.
 • Anbefalt minimumsresultat for en økonomimedarbeider  er 65 % riktig på konteringsspørsmål.

 

REGNSKAPSFØRER

 • Fra løpende registrering og avstemminger, til avstemminger av balanse- og resultatregnskap, samt måneds- og årsregnskap.
 • Totalt 19 oppgaver, 13 kontering og 6 teoretiske oppgaver.
 • Anbefalt minimumsresultat er 65 % riktig på konteringsspørsmål i testen for regnskapsfører.

  .
Bilder Ny Webside 2023

Kontakt oss

Ta kontakt og få mer informasjon om hvordan våre tester kan effektivisere rekrutteringsprosessen din.

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.