Rekruttering Hero

Rekruttering

Vi hjelper små og mellomstore, spesialiserte, grønne og globale selskaper med å finne de rette medarbeiderne. Vi matcher mennesker og bedrifter for å bygge karrierer og styrke organisasjoner.

Rekruttering til faste og midlertidige stillinger

Trenger du en ny medarbeider, spesialist, nøkkelperson eller leder?
Det tar tid å annonsere, gå gjennom søknader og gjennomføre personlige intervjuer. Spesielt hvis du ønsker å ansette en person som både har riktig kompetanse og passer inn i teamet.

Med tusenvis av rekrutteringsoppdrag bak oss har vi erfaring og kunnskap til å forstå og lytte, utvikle stillingsprofil, skrive stillingsannonser, søke, analysere, kontrollere og gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Som rekrutteringsbyrå er vi her for deg og tilbyr effektiv rekruttering når du skal erstatte en som slutter eller er i startgropen for å lete etter ansatte til en helt ny stilling. Vi tilbyr selvsagt også interimløsninger frem til ny person er på plass

5

Rekruttering i de fleste bransjer og yrker

Vi rekrutterer både generalister og spesialister - alltid med målsetting om å finne kandidatene som har kombinasjonen av personlige egenskaper og faglige kvalifikasjoner som er viktig for deg som kunde.

Våre dyktige rådgivere har lang erfaring og inngående kunnskap innenfor bransjene og fagområdene vi tilbyr rekrutteringsbistand i:

 • Administrasjon og HR
 • Regnskap, lønn og økonomi
 • Markedsføring
 • Salg og support
 • IT
 • Lager, logistikk og innkjøp
 • Produksjon og industri
 • Engineering
 • Bygg og anlegg
 • Mekanikk
 • Bank, finans og forsikring

Les mer om våre bransjer her 

10

Fordeler ved hjelp til rekruttering

Få tilgang til et nettverk av kandidater: Hos oss fokuserer vi ikke kun på de som aktivt søker på stillingen. Vi utnytter vårt nettverk og tiltrekker oss oppmerksomheten til kandidater med riktig profil. På denne måten øker vi sjansen for å finne de beste kandidatene og at du kan velge den rette personen.

Spar tid på kort og lang sikt: Det kan ta tid å finne akkurat den rette matchen. Det er tidkrevende å gå gjennom søknader og CVer, screene, gjennomføre intervjuer, gjennomføre tester, ta referanser og til slutt ta det riktige valget om hvem som skal ansettes. Ved å benytte hjelp sikrer du en god rekrutteringsprosess – og reduserer risikoen for kostbare og tidkrevende rekrutteringsfeil.

Få råd fra våre profesjonelle rekrutteringsrådgivere: Med en rekrutteringsspesialist ved din side får du råd og støtte i alt fra utarbeidelse av den viktige stillingsprofilen til en faglig vurdering av hvilke kandidater som er best egnet for stillingen.

Banner Web 1920 X 1080 (1)

Kvalitetssikring og effektiv rekruttering

Vi sikrer de viktige byggesteinene i rekrutteringsprosessen. Fra stillingsprofil, annonsering og utvelgelse til viktige referansesjekker og oppfølging.

1. Møte med nøkkelpersoner hos dere: For å lykkes er det viktig å bli kjent med både deres selskap og stillingen som skal besettes. Vi ønsker å møtes i deres lokaler hvor vi sammen går gjennom stillingsbeskrivelse og stillingsprofil, som er vårt viktigste arbeidsverktøy for å få til et godt resultat.

2. Finn kandidater: Vi utformer en målrettet stillingsannonse, annonserer og søker i våre nettverk og databaser etter den rette medarbeideren for deg.

3. Utvelgelse: Vi vurderer søknader og profiler, intervjuer, sjekker og velger ut de mest kvalifiserte kandidatene basert på vår avtalte stillingsprofil.

4. Kandidatpresentasjon: Vi utarbeider og sender kortfattede presentasjoner av de kandidatene vi anser som best kvalifiserte. Du bestemmer selv hvem du vil møte til et intervju hos deg. Vi kan delta og støtte i intervju.

5. Kandidatutvelgelse: Du foretar endelig utvelgelse av kandidat basert på våre vurderinger, egne intervjuer, referansesjekker med tidligere arbeidsgivere og evt. personlighetsanalyser og kompetansetester.

6. Oppfølging: Samarbeidet stopper ikke når kandidaten er valgt. Vi holder kontinuerlig kontakt for å sikre en god og varig løsning.

Vil du foretrekke å håndtere rekrutteringsprosessen selv? Bruk oss som støtte for å sikre ditt valg, for eksempel gjennom "second opinion", analyser og tester.

26

Onboarding - gi din nyansatte en god start

Rekrutteringsprosessen stopper ikke når kontrakten er signert. En god start for din nye medarbeider er avgjørende for at samarbeidet skal bli vellykket for alle parter.

Sørg for at din nye kollega får gode forutsetninger for å lykkes i sin nye rolle med en strukturert onboarding-plan. En plan som hjelper din nye ansatte å føle seg velkommen, inkludert, komfortabel og får alle forutsetninger for å komme raskt inn i jobben sin.

Vil du vite mer om onboarding? Les gjerne tips om onboarding fra oss her

17

Erfarne rekrutteringspartnere med nordisk rekkevidde

Siden 1985 har vi i Temp-Team hjulpet bedrifter med å finne verdifull kompetanse og åpnet nye dører for at folk kan ta nye steg i karrieren. Vi er opptatt av å kjenne markedet vårt og vi har ressursene til å hjelpe både lokalt og på tvers av landegrensene i Danmark, Sverige og Finland.

Ønsker du støtte, råd eller rekrutteringshjelp? Vi står klare til å hjelpe uansett hvor i rekrutteringsprosessen du trenger støtte eller ønsker bistand.

Du er velkommen til å ta kontakt med et av våre lokale kontorer her

4

Kontakt oss her eller på 07030