Banner Web 2800 X 960 (14)
Tilbake til alle artikler,
Lisa Haugen

Lisa Haugen

Senior markedskoordinator

7. september 2021

Hva er onboarding

10 tips - slik tar du godt imot din nye medarbeider

Hva er onboarding?

Onboarding er en strukturert prosess som hjelper deg å ta imot og integrere nye medarbeidere på en best mulig måte. I det rekrutteringsprosessen opphører, begynner onboardingprosessen – og kunsten er å gjøre overgangen så smidig som mulig.

Uansett størrelse, kompleksitet og type virksomhet er det viktig å ha en strukturert plan når den nyansatte har skrevet under på arbeidskontrakten. Prosessen sikrer en god oppstart og øker sjansen for at den ansatte raskt vil kunne bidra til å nå organisasjonens mål. I tillegg ser vi at en god onboarding skaper engasjement og virker motiverende.

Temp-Team ser onboarding som en naturlig og nødvendig forlengelse av en rekruttering. Vi har derfor samlet 10 konkrete anbefalinger som kan hjelpe din nye kollega med å komme raskt i gang:

1. Lag en sjekkliste

En sjekkliste kan bestå av praktiske ting som skal være på plass før den første arbeidsdagen. Det kan være blomster, nøkkelkort, PC, skrivebord, telefon, annet.

2. Send en velkomstmelding eller inviter til lunsj

Så snart ansettelseskontrakten er underskrevet er det ofte en lang og stille periode før første arbeidsdag. Sørg for å holde kontakten i denne perioden, slik at den nye medarbeideren føler seg ivaretatt og motivert til jobbstart.

Les også om preboarding og hvordan du kan utnytte denne første perioden best mulig.

3. Introduser den nyansatte til kolleger, teamet og andre nøkkelpersoner

Sørg for at den nyansatte føler seg velkommen og begynner å bygge relasjoner allerede fra første arbeidsdag. Onboarder du digitalt? Utnytt mulighetene i de digitale møterommene og arranger en online frokost eller ettermiddagskaffe.

4. Forbered en fadder

Involver en likestilt kollega som vet hvordan det er å være ny, og som gir en introduksjon til både faglige og sosiale miljøer. Det sosiale er vel så viktig som det faglige.

5. Hold oppfølgingsdialog

Onboardingsamarbeidet mellom leder og ny medarbeider er et spesielt viktig sted å støtte onboardingen. Vår erfaring er at det hjelper å ha et dialogverktøy for å strukturere både dialogen og prosessen, så leder og medarbeider ikke er overlatt til selv å finne ut av hva som er viktig å snakke om.

6. Vær tilstede og vær aktiv

De fleste suksessfulle onboardinghistorier blir skapt når nærmeste leder sørger for tilstedeværelse i den nyansattes hverdag og involverer vedkommende i relevante sammenhenger.

7. Fordel informasjonen over tid

Når det gis for mye informasjon på en gang kan viktig informasjon forsvinne i mengden. Ved å dosere informasjonen over tid, sikrer du at medarbeidere får bedre innblikk i virksomheten.

8. Skap en god blanding av aktivitetstyper

Velkomstaktiviteter, informasjonsaktiviteter, læringsaktiviteter, supportaktiviteter og produksjonsaktiviteter

9. Sikre aktiviteter på tvers av alle seks dimensjoner

- Kultur – regler – nettverk – samarbeid – kompetanse - resultater

10. Tenk onboarding over lengre tid 

Onboarding handler om hvordan man ønsker en ny medarbeider velkommen – men ikke bare den første dagen. De fleste er usikker i deres nye jobb i opp til seks måneder etter første arbeidsdag, og i snitt har hver fjerde nyansatt sagt opp jobben igjen innen det første året. Derfor bør et godt onboardingprogram optimalt sett vare over de første 180 dagene.

De positive effektene av en god onboarding

En suksessfull onboarding vil ha en positiv innvirkning på organisasjonens omdømme og vil kunne bidra til å tiltrekke og ansette de beste kandidatene. Det vil derfor lønne seg for selskapet å sikre en god integrasjon av nye medarbeiderne – også på lengre sikt.

 

Del: