Smilende kvinne holder laptop

Sertifisert som revidert arbeidsgiver

HVA ER REVIDERT ARBEIDSGIVER?

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014.

Temp-Teams rutiner og forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven blir revidert annethvert år av en ekstern godkjent revisor. Ordningen dokumenterer vår ryddighet som arbeidsgiver samtidig som det er et verktøy til det kontinuerlige arbeidet vårt med kvaliteten på dette feltet.

For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service og Handel, være registrert hos Arbeidstilsynet som bemanningsforetak, og være organisert som et norsk aksjeselskap.

HVORFOR REVIDERT ARBEIDSGIVER?

Som en følge av politisk debatt, økt regulering av bransjen og eksponering av uheldig praksis hos enkelte bemanningsaktører, vil stadig flere kreve at deres bemanningsleverandør er en virksomhet som ivaretar medarbeiderne på en dokumentert måte.

En ryddig arbeidsgiver er attraktiv for de beste arbeidstakerne, samtidig som kundene er opptatt av å ivareta et godt omdømme. I en konkurransesituasjon er det derfor viktig å kunne dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver.

ET REVISJONSVERKTØY SOM SIKRER ET PROFESJONELT ARBEIDSGIVERANSVAR

Gjennom revisjonen får bemanningsvirksomhetens øverste leder eksterne tilbakemeldinger om hvordan virksomhetens arbeidsgiveransvar utøves i praksis. Kontrollpunktene er tuftet på rutiner og tilfeldige stikkprøver som skal avdekke om rutinene følges. Før revisjon stilles det krav om at det foretas en selvevaluering. Selvevalueringen har en dobbel funksjon ved at den bidrar til kompetanseutvikling i virksomheten og at den eksterne revisjonen blir mer effektiv.

KRAV TIL REVISOR

Revisjonen gjennomføres av selskap eller personer som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig fagkompetanse til å gjennomføre kontrollen. Revisor klareres av NHO Service før revisjonen.

HVA REVIDERES?

Følgende forhold revideres:

 • Ansettelseskontrakter
 • Vurdering av risikoforhold hos innleier
 • Avklart ansvar for HMS
 • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
 • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
 • Sykepenger
 • Oppfølgning av langtidssykemeldte
 • Stillingsvernet

 

Les mer om Revidert Arbeidsgiver her: www.revidertarbeidsgiver.no 

 • 40

  års erfaring

 • 6

  land

 • 3 400+

  kunder

 • 230 000+

  kandidater