Rekrutteringsutfordringer 2022 (3)
Tilbake til alle artikler,
Lisa Haugen

Lisa Haugen

Senior markedskoordinator

2. desember 2021

Mal: slik setter du opp en jobbsøknad

Få en naturlig flyt på jobbsøknaden fra start til slutt.

Hvordan starter du jobbsøknaden og hvordan bør den bygges opp så du får en naturlig flyt? Vi gir deg oppskriften fra begynnelse til slutt, slik at det blir enklere for deg å strukturere teksten. Underveis finner du eksempler som vil hjelpe deg å komme i gang med søknaden og få fart på skriveprosessen.

I søknadsfasen er det viktigst å vise at du har kompetansen til å utføre jobben, i tillegg vil motivasjonen din spille en avgjørende rolle. Kom derfor raskt til akkurat disse poengene i søknaden din.

Før du hiver deg over tastaturet, har vi fire innledende råd:

1. Foreta en research på bedriften.

2. Gjør en stillingsanalyse:
Les gjennom annonsen flere ganger og noter deg hvilke kvalifikasjoner som er need to have, og hvilke som er nice to have. Identifiser de tre må ha-kvalifikasjonene som du tolker som viktigst eller mest relevant, og legg vekt på disse når du skriver søknaden.

3. Ring og still oppklarende spørsmål.

4. Vær bevisst på hvorfor du søker på jobben.

Med god kunnskap om virksomheten, hvorfor du ønsker jobben og forståelse for kvalifikasjonene du bør vise til, er det mye lettere å skrive en god og målrettet jobbsøknad. Tenk også over hvordan du formulerer deg. Vær mottakerorientert og ha arbeidsgiver i fokus: vis at du kjenner bedriften og bruk informasjonen du har til å formidle hvordan du kan løse bedriftens behov.

Steg for steg: Slik bygger du opp jobbsøknaden som skal få deg til intervju:

Oppsummerende overskrift som fanger interessen:
En god overskrift vekker oppmerksomhet og interesse, samtidig som den kort og greit oppsummerer hvem du er og hva du vil:

Erfaren og resultatorientert selger/teamleder med ambisjoner.

Her får du fremhevet at du har kompetansen som er viktig for stillingen, samtidig som du viser at du har forstått hva bedriften er ute etter.

Første del: Innledning som overbeviser om at du er rett person
Her skal du gi en kort introduksjon på hvorfor du er relevant og hvorfor du søker på stillingen. Hvis du har vært i personlig kontakt med noen i bedriften, eller har funnet annonsen på deres hjemmeside, kan det være positivt å nevne det her.

Du skal gjøre søknaden personlig og vise engasjement: hvorfor ønsker du akkurat denne rollen – i akkurat denne bedriften? Den beste måten å gjøre dette på er ved å sette ord på motivasjonen din. Hva er det som gjør at du gleder deg til å dra på jobb og hvordan matcher det den aktuelle stillingsbeskrivelsen? 

Arbeidsglede er vår største jobbmotivasjon, så legg vekt på aspektene ved jobben som engasjerer deg og gir deg mening.

Her er flere arbeidsspørsmål som kan hjelpe deg på vei:

  • Hva ved bedriften appellerer til deg: prestasjoner, merkevare, produkter eller visjon og verdier?
  • Hvilke av de viktigste arbeidsoppgavene kan du løse – hvordan og hvorfor?
  • Hvordan kan du utgjøre en forskjell for virksomheten? Hvilken verdi bidrar du med?


Andre del: Faglig kompetanse - Hvem er du, og hva kan du?

Gå rett på sak og vær tydelig og konkret når du beskriver hvilke arbeidsoppgaver du mestrer. Ta utgangspunkt i kvalifikasjonene du har vurdert som viktigst og knytt de til din relevante erfaring:

  • Gi eksempler på tilsvarende oppgaver du har hatt og hvordan du utførte disse.
  • Fortell hvordan tidligere erfaring og kompetanse kan komme til nytte i denne stillingen.
  • Er du nyutdannet kan du legge vekt på hvilke fag du utmerket deg i eller har fordypet deg i.

Tredje del: Personlige egenskaper – matcher du bedriften?
Hvilke personlige egenskaper har du som vil passe inn i bedriften eller hjelpe til å bidra positivt i jobben? Hva er dine styrker? Underbygg påstander og beskriv hvordan dette er relevant for stillingen og vil gi verdi for bedriften.

Fremhev 1-3 egenskaper, og gi eksempler på hvordan de gjør deg til en bra match:

  • Du er en lagspiller – hvordan hjelper du dine kollegaer med x og y utfordring?
  • Du er strukturert – hvordan tar du fatt på en oppgave? Systematisk ved å lage en to do-liste?


Huskeregel:
 egenskap – fordel – verdi

Eksempel:
«Jeg er positiv og flink til å motivere, i tillegg til at jeg trigges av gode resultater. I min forrige jobb fikk jeg god bruk for mine samarbeidsegenskaper og bidro aktivt til at mitt team oppnådde salgsrekord tre år på rad».

Fjerde del: Avslutning – oppsummeringen som skal få deg til intervju
I avslutningen kan du kort oppsummere hvorfor bedriften skal ansette akkurat deg ved å trekke inn motivasjon, kompetanse og personlige egenskaper.

Avrund søknaden på en hyggelig måte og gi leseren en motivasjon for å snakke med deg:
«Jeg har flere tanker om hvordan Salgsbedriften AS kan øke salget av sine produkter, og deler gjerne disse med dere i et eventuelt intervju», eller «Jeg er nysgjerrig på å høre mer om dere, og hvordan dere arbeider med x og y».

Jeg kan nås på telefonnummer 123 45 678 eller e-post: navn@epost.no

Les også våre råd for hva en god jobbsøknad skal inneholde

Del: