Et vesentlig suksesskriterie for de fleste bedrifter er å tiltrekke seg, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Som kunde av TEMP-TEAM vil du få tilgang til vårt omfattende nasjonale og internasjonale rekrutteringsnettverk. Vi jobber kontinuerlig med å tiltrekke oss attraktive kandidater og våre interne og eksterne databaser inneholder kandidater innen alle bransjer og stillingskategorier.

Vårt mål med enhver rekrutteringsprosess er å presentere deg for et utvalg av kandidater som i størst mulig grad er i overensstemmelse med din kravspesifikasjon.

I tillegg ønsker vi å gi deg et best mulig beslutningsgrunnlag basert på personlige intervjuer, samtale med referanser, anerkjente testverktøy og ikke minst vår vurdering.

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE

;