Banner Web 2800 X 960 (2)
Tilbake til alle artikler,
Lisa Haugen

Lisa Haugen

Markedssjef

4. april 2024

Rekrutteringsstrategi: bygg sterke team som møter bedriftens fremtidige behov

Å utvikle og implementere en effektiv rekrutteringsstrategi vil i mange tilfeller være avgjørende for en virksomhets vekst og overlevelsesevne. I denne artikkelen vil vi gi deg innsikt i hva en rekrutteringsstrategi dreier seg om, hvorfor den er så viktig og hvordan du kan skape en som virkelig kan gi resultater.  

Hva er en rekrutteringsstrategi?

En rekrutteringsstrategi handler kort fortalt om å få de beste folkene om bord. Det dreier seg om mer enn å bare fylle ledige stillinger, du skal bygge et sterkt og bærekraftig team som kan møte organisasjonens nåværende og fremtidige behov.

Hvorfor er rekrutteringsstrategien viktig?

En veldefinert rekrutteringsstrategi gir en rekke fordeler. Først og fremst gir den deg muligheten til å være proaktiv. Ved å forutse rekrutteringsbehovene og planlegge ut ifra dem, unngår du situasjoner der du er presset til å fylle stillinger på kort varsel. For det andre hjelper den deg med å tiltrekke de rette kandidatene – ikke bare de med riktig kompetanse, men de som også passer inn i organisasjonskulturen.

Hva bør en rekrutteringsstrategi inneholde?

 • Analyse av behov og målsettinger:
  Få en forståelse av virksomhetens nåværende situasjon og fremtidige behov, og få klarhet i hvilke overordnede mål dere kan oppnå gjennom strategisk rekruttering. Skal dere styrke et spesifikt team, utvide virksomheten, eller fylle et behov for ny kompetanse og mangfold?

 • Employer Branding:
  Et godt employer brand forteller om organisasjonens evne til å markedsføre seg selv som en attraktiv arbeidsgiver. Dette innebærer å bygge et positivt omdømme blant både nåværende og potensielle ansatte, gjennom å formidle organisasjonens kultur, verdier og fordeler. Nederst i saken finner du våre tips til nøkkelegenskaper som bør være til stede i en god employer branding-strategi.

 • Målrettet kandidatsøk:
  Lag deg en god kravspesifikasjon eller jobbanalyse for å identifisere relevante kandidatgrupper. Benytt deg av rekrutteringsverktøy som jobbportaler, profesjonelle nettverk, sosiale medier og headhunting for å finne de rette kandidatene.

 • Utvelgelse og vurdering:
  Lag effektive prosesser for å lettere evaluere og gjøre utvelgelser. Det kan i mange tilfeller være en fordel å få støtte på deler eller hele prosessen fra et rekrutteringsbyrå. Dette kan være seg å utarbeide gode annonser, finne de rette kanalene for hvor både aktive og passive søkere finnes, gjennomgang og verifisering av kompetanse, intervjuer, personlighets- og evnetester, case oppgaver, referansesjekker og søknadsbehandling fra start til slutt.

 • Onboarding:
  Utvikle en strukturert onboardingprosess for å sikre en god oppstart og integrering av nye ansatte i organisasjonen. Planen bør bestå av opplæring, introduksjon til virksomhetens kultur og verdier, tildeling av en fadder, samt oppfølging av den nyansatte.

 • Kontinuerlig evaluering og tilpasning:
  Markedet endrer seg kontinuerlig. Husk at rekrutteringsstrategien ikke er en statisk plan, men en levende prosess som krever regelmessig evaluering og tilpasning slik at den forblir relevant og effektiv.

 

Slik sikrer du en forankret rekrutteringsstrategi

Få ledelsens støtte:
Sikre at ledelsen er involvert og støtter rekrutteringsstrategien. Dette gir ikke bare nødvendige ressurser, men sender også et sterkt signal om engasjement.

Involver teamet i beslutningsprosessen:
Innhent innsikt fra øvrige medarbeidere. De kan gi verdifulle perspektiver på hva som fungerer godt i organisasjonen og hva som kan forbedres. Et godt tips her vil være å involvere både nye og «de godt etablerte» ansatte. Ofte ser vi at de har ulike perspektiver på hva som fungerer og hva som bør endres.

En gjennomtenkt rekrutteringsstrategi er hjørnesteinen for enhver organisasjons suksess. Ved å fokusere på klare mål, forståelse av behov, og en attraktiv arbeidsgiverprofil, kan du sikre at din organisasjon tiltrekker dere og ikke minst beholder de beste talentene i bransjen. 

Del:

Dette bør du ha med i en effektiv Employer branding strategi:

 • Attraktiv bedriftskultur:
  En god bedriftskultur som fremmer trivsel, mangfold, inkludering og en følelse av fellesskap, er avgjørende for å både tiltrekke deg og beholde dine ansatte. 

 • Sterk ledelse og lederskap:
  Ledere som er engasjerte, inspirerende og som verdsetter sine ansatte bidrar til å bygge en positiv arbeidskultur og styrker employer branding.

 • Tydelig kommunikasjon:
  Det er viktig å kommunisere åpent og ærlig om organisasjonens verdier, mål og forventninger til de ansatte. 

 • Karriereutviklingsmuligheter:
  Ansatte ønsker å vite at de har muligheter for vekst og utvikling innenfor organisasjonen. Å tilby mentorprogrammer, opplæringsmuligheter og karriereveiledning kan derfor være viktig. 

  Fordeler og fleksibilitet:
  Gode betingelser, inkludert helseforsikring og fleksible arbeidstidsordninger kan være nødvendige midler for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. 

 • Åpenhet og transparens:
  Organisasjoner som praktiserer åpenhet og transparens i sine beslutningsprosesser og kommunikasjonen med ansatte, bygger tillit og styrker sitt omdømme som arbeidsgiver. 

 • Samfunnsengasjement: 
  Å vise engasjement og ansvarlig adferd overfor samfunnet og miljøet kan også bidra til å tiltrekke deg ansatte som deler de samme verdiene.


En vellykket employer branding-strategi vil oppleves som en positiv opplevelse på alle nivåer av organisasjonen. Vi ser at dette kan øke de ansattes engasjement, gi en lavere turnover og større mulighet for å tiltrekke god kompetanse ved nyansettelser. 

Vil du lese mer om Employer branding kan du ta en titt på denne artikkelen om medarbeiderløftet

Relevante artikler

La oss hjelpe deg i rekrutteringsprosessen, sammen kan vi finne den riktige kompetansen for ditt fremtidige rekrutteringsbehov

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.