EVP Temp Team Rekruttering Bemanning (2)
Tilbake til alle artikler,
Lisa Haugen

Lisa Haugen

Senior markedskoordinator

30. mai 2022

Tiltrekk talentene med et godt medarbeiderløfte

Hva gjør deg til en attraktiv arbeidsgiver?

Arbeidsmarkedet er i endring og kandidatene har nye preferanser og forventninger til sin arbeidsplass. Hvis du vil fremstå som en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekke de rette talentene, er employer branding og et godt medarbeiderløfte en viktig rekrutteringsstrategi. Er du usikker på hvordan du skal identifisere dine egne fordeler og verdier? La deg inspirere av våre tips for å bygge, endre eller styrke ditt medarbeiderløfte.

I dag er det ikke nødvendigvis du som velger hvilke talenter som skal jobbe for deg – det er de som velger deg. For å tiltrekke attraktive kandidater (og ikke minst beholde de du har) må du også synliggjøre hvordan du jobber med å være en attraktiv arbeidsgiver.

Hva er medarbeiderløftet, eller Employee Value Proposition (EVP)?

Employer branding dreier seg om å markedsføre for kandidater hva som skiller deg fra og gjør deg mer attraktiv enn andre arbeidsgivere. Medarbeiderløftet er kjernen i ditt employer brand, og knyttes direkte til hvilke fordeler og verdier du tilbyr ansatte i bedriften. Med et sterkt medarbeiderløfte som appellerer til potensielle kandidater får du også et sterkt employer branding verktøy.

Så hvordan kan du bli drømmearbeidsgiveren?

Bedriftene som vinner i dag er de som kan levere på nøkkelord som kultur, tillit og relasjoner på arbeidsplassen. Dagens jobbsøkere er fortsatt opptatt av lønn, arbeidssted og meningsfulle arbeidsoppgaver, men fokuserer i større grad på myke verdier som godt arbeidsmiljø, god ledelse, faglig utvikling og fleksibilitet.

Kjenn målgruppen din. Er du usikker på hva som er viktig for kandidatene du vil tiltrekke? Spør dine ansatte hva som er viktigst for dem, men husk også at medarbeiderløftet skal være troverdig og mulig å innfri. Her er noen spørsmål du kan stille deg for å bygge, endre eller styrke ditt medarbeiderløfte:

 • Bedriftskultur:
  Klarer dere å sette ord på kulturen i bedriften? Hvordan arbeider dere med menneskene som jobber der? Oppfordres det til kreativitet og nye måter å gjøre ting på? Noe av det viktigste i en rekrutteringsprosess er å finne en kulturell match mellom kandidat og virksomhet.

 • Meningsfullt arbeid:
  Er dere tydelig på virksomhetens formål når det søkes etter nye medarbeidere? Hva er det dere skal oppnå sammen med de ansatte? Å ha en meningsfull jobb er viktig for oss, og å jobbe med mennesker som deler samme verdier og engasjement er en god motivasjon for kandidater.

 • Utvikling og karrieremuligheter:
  Kan dere vise til gode interne opplæringsprogram eller at dere sørger for å utvikle de ansatte og tilrettelegge for videre intern karriere? Dette har stor betydning både for å tiltrekke nye, men også beholde eksisterende talenter.

 • Fleksibilitet og god work/life balance:
  Er dere oppmerksom på deres ansattes behov for fleksible arbeidstider og hjemmekontor for å få en balansert hverdag? Med digitale muligheter som tilrettelegger for hjemmekontor har det blitt lettere og viktigere å få jobb, fritid og familieliv til å fungere sammen.

 • Ledelse og arbeidsmiljø:
  Er det flatt hierarki og høyt under taket i bedriften? Hva innebærer dette rent konkret? Får de ansatte frihet og tillit i hvordan de utfører sine arbeidsoppgaver? Mennesker er opptatt av å bli sett og hørt på arbeidsplassen, så tenk over hvordan dere viser at dere verdsetter den enkeltes innsats og utnytter deres potensiale.

I denne artikkelen kan du få en pekepinn på hvilke aspekter ved bedriften som kan være viktig for en jobbsøker. 

Hvordan kan et medarbeiderløfte formuleres?

Her er noen måter vi i Temp-Team anbefaler å gjøre det på:

Utvikling
For oss er et utviklende arbeidsklima viktig, og vi oppmuntrer deg til å sette av tid til å utvide din kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Vi lytter til hvordan du ønsker å utvikles og ta ditt neste steg videre.

Trivsel
Livet er mer enn bare jobb. Vi legger til rette for fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og gode permisjonsløsninger for å finne en god balanse mellom jobb, fritid og familie.

Involvering
Du er viktig og ditt engasjement verdsettes. Ved å dele erfaringer, perspektiv og våge å prøve nye veier, støtter vi kollegaene våre slik at vi blir et sterkere team og kan nå lenger.


Lykke til med å tiltrekke deg og beholde den viktigste ressursen i bedriften – menneskene.

Del: