Arbeidet fyller store deler av vårt liv. Derfor er det viktig å gjøre noe vi liker, i en virksomhet hvor vi trives. Samspillet mellom arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver og egen motivasjon får oss til å yte vårt beste. I TEMP-TEAM fokuserer vi på å finne personer og virksomheter som passer godt sammen, og vi vil hjelpe og veilede deg i din jobbsøkerprosess

FASTE STILLINGER

FASTE STILLINGER

I tillegg til våre mange midlertidige stillinger, rekrutterer TEMP-TEAM til et betydelig antall faste stillinger hvert år. Våre faste stillinger spenner over de fleste bransjer og stillingskategorier.

For å komme i betraktning til våre faste stillinger kan du enten sende din søknad på en konkret stilling, eller registrere din CV i vår kandidatbase. Vi går nøye gjennom alle søknader og vil innkalle aktuelle kandidater til et personlig intervju med tanke på umiddelbare eller framtidige jobbmuligheter. Under intervjuet kartlegger vi dine kvalifikasjoner samt forventninger og ønsker til en eventuell ny jobb. Et mangeårig og tett samarbeid med våre kunder, sikrer deg at du presenteres for de jobbene som matcher deg og dine ønsker.

I forbindelse med intervjuet vil vi også oppdatere din kandidatprofil. TEMP-TEAM søker aktivt i denne basen i forbindelse med alle rekrutteringer. Det er også viktig for deg som kandidat å være oppmerksom på at en stor del av våre stillinger ikke blir annonsert og at det derfor er en fordel å være registrert i våre systemer.

TEMP-TEAM har også utviklet et verktøy for aktivt å presentere utvalgte kandidater for bedrifter i Norge. Utsendelsen foregår per mail og mottas av over 10.000 kontaktpersoner i norske bedrifter hver måned. Avtale om presentasjon av deg som kandidat gjøres selvsagt i forkant.

MIDLERTIDIGE STILLINGER

JOBBE SOM VIKAR?

Vi opplever at det er mange årsaker til at våre kandidater ønsker å jobbe som vikar. Noen ønsker en fleksibel hverdag med mulighet for å bli kjent med en rekke forskjellige bedrifter, mens andre trenger mer erfaring i jakten på drømmejobben. Uansett årsak kan vi bidra til å åpne dører for deg til spennende muligheter i arbeidslivet.

TEMP-TEAM har om lag 500 ansatte i arbeid hos våre kunder til enhver tid. Oppdragene er av både kortere og lengre varighet, hos både store og små virksomheter innenfor de fleste bransjer / stillingskategorier og over hele landet.

ENKELT Å SØKE OG REGISTRERE

DET SKAL VÆRE ENKELT Å SØKE OG REGISTRERE DIN CV

Uansett om du ønsker å søke på en bestemt stilling eller vil registrere din CV hos oss ønsker vi å gjøre prosessen enklest mulig for deg.

For å søke på en stilling kan du velge å legge ved din CV som et dokument eller søke med din LinkedIn eller jobreg profil. I tillegg til CV ønsker vi at du legger ved et søknadsbrev. Søknadsbrevet bør ikke være en gjentakelse av din CV men i stedet fokusere på hvorfor du velger å søke på stillingen samt hvilke kvalifikasjoner, egenskaper og erfaring du har som gjør at oppdragsgiveren bør velge akkurat deg. Vi anbefaler at søknadsbrevet er på maks en side. 

TEMP-TEAM har en omfattende kandidatbase som vi bruker aktivt i forbindelse med alle oppdragene vi jobber med. Dersom du ønsker å registrere din CV kan du velge å opprette denne fra grunnen av eller overføre informasjoner fra din LinkedIn eller jobbreg profil. For at vi skal kunne finne nettopp deg er det viktig at profilen er godt utfylt med arbeidserfaring, utdannelse og dine ferdigheter.

DINE FORDELER VED Å JOBBE FOR OSS

Samspillet mellom arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver og egen motivasjon, får oss til å yte vårt beste. I TEMP-TEAM fokuserer vi på å finne personer og virksomheter som passer godt sammen og vi vil hjelpe og veilede deg i din jobbsøkerprosess.

Tett personlig oppfølging underveis
Tett personlig oppfølging underveis
Mulighet for fleksibilitet og variasjon
Mulighet for fleksibilitet og variasjon
Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår
Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår
Obligatorisk tjenestepensjon
Obligatorisk tjenestepensjon
Tilegne deg variert erfaring
Tilegne deg variert erfaring