Nærbilde av tre hengende lyspærer

Innleie av medarbeidere - nytt lovverk

Lurer du på hvordan vi kan bistå med innleie etter lovendringene fra 1. april 2023?

Er du er usikker på hvordan du skal forholde deg til reglene for å leie inn personell etter lovendringen? Her gir vi deg hovedtrekkene i endringene og informasjon om hvordan vi kan løse behovet ditt for både fast og midlertidig arbeidskraft. 

Kort om endringene

Etter 1. april 2023 har bedrifters adgang til å leie inn medarbeidere blitt noe begrenset, ved at det ikke vil være generell anledning til å leie inn fra bemanningsbyrå for å utføre arbeid av såkalt "midlertidig karakter".

Bedrifter som har tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett, kan inngå avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie utover de begrensningene som ligger i lovverket, dersom visse vilkår er oppfylt.

Det er kun når det gjelder innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold at det innføres et absolutt forbud fra 01.04.23, med overgangsregler.

Det er fortsatt lov å leie inn fra bemanningsbyrå

Det er ingen endringer i mulighetene for å leie inn arbeidstakere i forbindelse med vikariater, eksempelvis ved sykdom eller ferieavvikling hvor det ene fraværet avløser det andre. 

Det kan være vanskelig å finne den mest kvalifiserte kandidaten som skal passe inn i din bedrift på kort varsel. Det er da mulig å leie inn fra bemanningsbyrå i påvente av ansettelse av riktig kandidat, eller mens man venter på at nyansatt kan tiltre stillingen. Det må være en realitet i at man forsøker å ansette noen i den ledige stillingen.

Er det behov for spesialkompetanse bedriften ikke besitter internt i dag, kan dere også leie inn dette i en tidsbegrenset periode. Eksempelvis en prosjektleder som skal implementere et CRM-system, intranett eller lignende. Tilsvarende kan selvsagt også gjelde innenfor fagområder som marked, økonomi, HR, salg osv.

Vi har løsningene for å dekke dine midlertidige og faste bemanningsbehov

Temp-Team er en erfaren leverandør som tilbyr et komplett sett av tjenester for å dekke våre kunders behov for arbeidskraft uavhengig om det er permanent eller midlertidig.

I arbeidet for et ryddig arbeidsliv er vi aktivt medlem i NHO, godkjent som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet og sertifisert som «Revidert Arbeidsgiver».

Kontakt oss her eller på 07030

Hva kan vi hjelpe deg med? Om henvendelsen gjelder Bemanning innen on-/offshore vennligst presiser dette i beskjeden din.