TEMP-TEAM vet hvor viktig det er å beholde ansatte når du først har fått den rette personen på plass. Derfor tilbyr vi onboarding som en naturlig forlengelse av vår rekrutteringsprosessNår du velger å samarbeide med TEMP-TEAM rundt onboarding, gir du deg selv en unik mulighet for å være i forkant av hvor din medarbeider befinner seg i virksomheten både faglig som sosialt. Les mer her.