Banner Web 2800 X 960 (8)
Tilbake til alle artikler,

10 intervjuspørsmål du bør forberede deg på

Les våre tips og kom godt forberedt til ditt neste intervju

Hadde det ikke vært fint om du kunne ha fått intervjuspørsmålene på forhånd? Det er vanskelig å føle seg godt nok forberedt til et intervju, mye handler nok om at du ikke helt vet hva du skal gjennom. Hvilke spørsmål vil du få? Hva er intervjuerne interessert i å vite mer om?

De beste intervjuene er når praten går lett og ledig. Det gir en god følelse for begge parter når kandidaten snakker med engasjement og innlevelse på en profesjonell og troverdig måte. Her får du noen intervjuspørsmål som kan inspirere deg til å gjøre deg noen tanker og refleksjoner på forhånd. La oss sette i gang:

1. Kan du fortelle litt om deg selv?

Dette kan virke som det enkleste spørsmålet, men dette er også et svar som krever litt forberedelse. Her bør du være kort og presis for å selge produktet ditt – nemlig deg! Husk at intervjueren er ute etter å vite hvem du er i forhold til det behovet de har i sin bedrift. Hvis du vil lese om «elevator pitch» og andre tips til hvordan du kan forberede en god presentasjon av deg selv, har vi laget en egen artikkel om temaet:

Les artikkelen her. - Kan du fortelle om deg selv? Dette er hva du bør svare.

2. Hva gjorde at du søkte på denne jobben? Hva var det i stillingsutlysningen som vekket din interesse?

Den som intervjuer ønsker gjerne å vite hva din motivasjon og dine forventninger er. Spørsmål som dette vil avdekke om du har satt deg godt inn i hva stillingen innebærer. Vis at du har lest deg opp på selskap og bransje, og si noe om hva det er ved jobben som gjør at den passer for deg.

3. Gjennomgang av CV

På et førstegangsintervju er det vanlig å snakke om innholdet i CV-en din. Her vil intervjueren enten gå gjennom CV’en punktvis, eller be deg om å ta en muntlig gjennomgang av det du har gjort. Uansett gjør du lurt i å forberede deg så du husker relevante arbeidsoppgaver og ansvar du har hatt, og eventuelt hvilke resultat du har oppnådd. Har du hull i CV-en eller ikke fullført utdannelse, bør du også forberede en forklaring på dette.

Les også våre 10 gode CV-tips som kan øke sjansen for at du kommer på intervju.

4. Hvordan planlegger og prioriterer du oppgavene dine?

Dette spørsmålet dreier seg om å vise hvor strukturert og fleksibel du er. Bruker du to-do lister? Her kan du også forklare hvordan du løser oppgaver og håndterer deadlines. Det er også en god idé å nevne at prioritering av oppgaver er noe du gjør i samarbeid med nærmeste leder.

5. Hvilken leder har du vært mest fornøyd med, og hvorfor?

Her ønskes det svar som forteller hvilke forventninger du kan ha. Hva slags lederstil fungerer best for deg, og stemmer det overens med vedkommende som kan bli din leder? Dette spørsmålet stilles for å se om du er en god match med hun/han som kan bli din leder.

6. Hva er ditt forbedringspotensiale? Hva er dine sterke sider?

Sterke og svake sider - vi alle har vel det? Når du forbereder deg til dette spørsmålet kan det være lurt å spørre en kollega eller en annen som kjenner deg godt. Reflekter litt rundt dine personlige egenskaper og faglig kunnskap, og prøv å se en sammenheng mellom oppgavene du skal utføre i jobben. Hvordan kan du forbedre dine svake sider? Det viser at du har god selvinnsikt. Ingen er best på alt!

7. Har du vært involvert i en konflikt hos tidligere arbeidsgiver?

Det er ikke nødvendigvis en krangel eller en stor uenighet intervjueren er interessert i å høre om her. Du kan for eksempel fortelle om en situasjon hvor du var uenig i en beslutning og hvordan du løste det. Enhver arbeidsgiver ønsker en ansatt som er ærlig og rettferdig, og som deler bekymringer og eventuelle problemer.

8. Hvorfor bør vi ansette deg i denne stillingen?

Dette er et vanlig og viktig intervjuspørsmål å forberede seg til. Hvilke tidligere erfaringer har du som vil komme godt med i denne stillingen? Fortell om hvordan du tidligere har lyktes med en vanskelig oppgave som minner om oppgavene i den aktuelle stillingen. Hvordan vil du bidra i et team eller skape resultater? Intervjueren vil vurdere hvordan du ordlegger deg; klarer du å balansere selvsikkerhet, vise troverdighet og samtidig være ydmyk?

9. Hva er dine forventninger til lønn?

Spørsmålet om lønn kan faktisk oppstå allerede under første jobbsamtale. Mange vil spare både seg selv og kandidaten for unødvendig tid dersom man ikke kan innfri forventninger til lønn. Du kan forberede deg ved å sjekke lønnsnivået i bransjen før samtalen, og tenke over hvilke andre fordeler som er viktige for deg i en jobb: for eksempel pensjon, forsikring, betalt mobil, ekstra feriedager osv. Du kan også spille på hva du allerede tjener, eller hva bekjente i en lignende stilling tjener.

10. Har du spørsmål til stillingen eller firmaet?

Svar aldri: - Nei, jeg tror jeg har fått vite det jeg lurte på.

Her har du en gylden mulighet til å skille deg ut og vise din kunnskap og lidenskap for selskapet og jobben. Forbered alltid ett par spørsmål på forhånd, og la gjerne ett av spørsmålene dreie seg om noe du fant da du gjorde research om firmaet. Ikke still spørsmål som dreier seg om deg. Dropp goder og lønnsbetingelser i denne runden. Det vil du få anledning til senere.

Og ikke glem...
Få en avklaring på når du kan forvente en tilbakemelding. Følelsen av ikke å høre noe og være usikker på om man bør ta kontakt eller ikke er greit å slippe. Spør derfor om videre prosess før du går ut døren og takker pent for deg.

Del: