Mann og kvinne snakker sammen på møterom

Om oss

Temp-Team ble stiftet i København i 1979 og det første kontoret i Norge ble etablert i 1985. I dag har vi 17 avdelinger i Norge som etterlever vår filosofi om å ha tett personlig kontakt til markedet, kundene og kandidatene. Lokale avdelinger som gir kunder og kandidater opplevelsen av et mindre, personlig byrå med en stor virksomhets ressurser.

Hos Temp-Team får du en fast kontaktperson som kjenner din virksomhet. Din rådgiver deltar i hele leveranseprosessen for å sikre at vi leverer både riktig kompetanse og rett person til din virksomhet.

Vi vet at rask responstid ofte er et kvalitetsmål i seg selv. Gjennom å kjenne våre kunder og vårt marked jobber vi i forkant av dine behov for å sikre en rask leveranse når det er målet.

For å sikre et vedvarende godt resultat vektlegger vi en tett personlig oppfølging av våre kunder, kandidater og utleide medarbeidere.

Ung smilende kvinne

Vi inngår i JuhlerGroup

Temp-Team er en del av JuhlerGroup, en internasjonal gruppe av rekrutterings- og bemanningsbyråer med kontorer i Norge, Danmark, Sverige, Finland og England.

Vår bedriftskultur

Kvalitet står sentralt i vår hverdag. Vi har utviklet kvalitetsbegrepet til å bety ”å levere som avtalt i enhver relasjon”. Vi rekrutterer, utvikler prosedyrer, driver intern opplæring og kommuniserer med utgangspunkt i dette kvalitetsbegrepet.

Temp-Team er det personlige bemanningsbyrået, og vår markedskommunikasjon baserer seg på direkte dialog med våre kunder og kandidater. Vi skal bry oss om våre kunder, gjennomføre personlige møter og opprette god dialog med kontaktpersoner. Vi skal sørge for å gjennomføre personlige intervjuer med våre kandidater hvor deres faglige og personlige kvalifikasjoner blir grundig belyst. 

Vi er et verdibasert selskap og kjerneverdiene er selve grunnpilarene for vår virksomhet. Verdiene er styrende for måten vi tenker på, vår adferd og måten vi tilnærmer oss en oppgave på. Vi forventer at alle våre medarbeidere skal kunne identifisere seg med og etterleve våre fire kjerneverdier med stolthet.

Team med fire medarbeidere ser på en notisblokk

Våre verdier

Personal

Mennesker i sentrum

Vi har en genuin interesse for mennesker - at de skal lykkes og trives. Vi setter mennesker først for å skape profesjonelle rekrutteringsprosesser og gode kandidatopplevelser.

Quality

Vi er profesjonelle

Vi setter høye standarder og holder oss selv ansvarlige for våre løfter og handlinger. Vi fremmer mangfold, likeverd og forplikter oss til en inkluderende rekrutteringsprosess med like muligheter for alle våre kandidater og ansatte.

Bubble2

Vi er nysgjerrige

Vi søker ny kunnskap, deler med hverandre og lærer av våre erfaringer slik at vi kan utvikle oss selv, våre kunder og våre kandidater.

Engasjert

Vi er partnere

Vi jobber for å være en verdsatt HR-, rekrutterings- og karrierepartner for våre kunder og kandidater. Med vår lokale tilstedeværelse, personlige engasjement og nordiske rekkevidde skal våre kunder og kandidater føle at vi er i nærheten - sammen gjør vi utfordringer til løsninger og ferdigheter til karrierer.

Vår bedrifts samfunnsansvar

I vår virksomhet ønsker vi å se et større bilde og vi tar vårt sosiale ansvar på alvor. Handlemåtene våre skal fremstå som positive eksempler i dette arbeidet og vi vil alltid søke å forbedre oss og være innovative.

I 2015 opprettet JuhlerGroup en internasjonal CSR gruppe som består av en representant fra hvert enkelt selskap i gruppen. Gruppen jobber målrettet med CSR for alle selskapene. Vi implementerer noen generelle mål uten å frata det enkelte selskap muligheten til å implementere individuelle CSR tiltak.

Erik Juhler, eier og grunnlegger av JuhlerGroup
 • 40

  års erfaring

 • 5

  land

 • 3 400+

  kunder

 • 230 000+

  kandidater

Kontakt oss via skjema eller ring 07030