Banner Web 2800 X 960 (10)
Tilbake til alle artikler,

Tips til et godt videointervju for deg som arbeidsgiver

Slik lykkes du med et digitalt jobbintervju

Ønsker du å bli tryggere på å gjennomføre et videointervju? Med dagens digitale løsninger går ikke dette på bekostning av verken profesjonalitet eller kvalitet. Slik forbereder du deg og kandidaten du skal intervjue, så begge får en best mulig jobbintervjuopplevelse.

For mange bedrifter er videokonferanser og videointervjuer en kjent sak. Men om dette er et ukjent farvann kan terskelen for å hive seg utpå være høy. Når det er vanskelig å treffe kandidater i fysiske møter, er det naturlig å tenke at ansettelsesprosessen må utsettes, men her ønsker vi å utfordre deg!

Den digitale ansettelsesprosessen

En stor del av ansettelsesprosessen kan foregå digitalt, men når vi kommer til selve intervjuet har det å treffes fysisk vært veldig viktig - av flere årsaker. 

For å sikre at vedkommende passer inn i miljøet og kulturen må man forståelig nok treffes på ett eller annet tidspunkt. Allikevel kan mye kartlegges og kvalitetssikres før et intervju på kontoret.

Du er kanskje allerede en erfaren videointervjuer? Eller er dette helt nytt for deg, men noe du kan se nytten av for å sikre effektivitet i ansettelsesprosessene?

Her er noen tips til hvordan et godt videointervju kan gjennomføres.

Forberedelse

Når du ringer kandidaten for å invitere til et jobbintervju informerer du om at intervjuet vil bli gjennomført via videokonferanse. Start med å fortelle at de vil få informasjon på e-post, så de slipper å notere og kan konsentrere seg om hva du sier. Fortell om programvaren dere bruker for videokonferanse og hvordan intervjuet vil bli gjennomført. Skal de vise frem arbeidsprøver eller løse oppgaver under intervjuet? Informer om dette. Forberedelse er nøkkelen for begge parter for å få en så god opplevelse som mulig.

I e-posten du sender bør du få med disse punktene:

  • Opplys om hvordan de får tilgang til videokonferansen og be de laste ned eventuell programvare i forkant av intervjuet.
  • Hvilke forventninger har dere til intervjuet? Fortell om eventuelle oppgaver de skal løse underveis eller be dem forberede en fremvisning av arbeidsprøver.
  • Send en agenda som forteller når intervjuet skal starte og forventet varighet, navn og titler på den eller de som skal delta, og gjerne lenker til websider og LinkedIn-profiler.
  • Oppgi et telefonnummer de kan ringe hvis de skulle få problemer med å logge seg på eller møter på andre utfordringer.

 

Er dette første gang du skal gjennomføre et intervju fra hjemmekontor? Sett opp nødvendig utstyr og kjør en test på om det fungerer greit. Det er viktig å velge en plattform som er brukervennlig og enkel for kandidatene å delta på. Mulige alternativer kan være Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts Meet etc.

Sørg for at både kamera og mikrofon fungerer og plasser deg i den delen av huset som har best internettsignal. Og som vi tipser kandidatene våre om, velg et godt belyst rom og ha en ryddig bakgrunn.

Intervjuet

Du kan bruke mange av de samme tilnærmingene når du gjennomfører et videointervju som du ville ha gjort på et vanlig intervju.

  • Start intervjuet med å gå gjennom agendaen, hvilke forventninger du har og presenter deg selv og eventuelle andre som er tilstede. Husk at kandidaten kan være nervøs, så vær tydelig – men personlig.
  • Tren på en pitch som forteller om bedriften din, hva slags lokaler dere har, litt om kulturen og miljøet. Hvem skal vedkommende jobbe sammen med? Del selskapets verdier og visjon.
  • Ulempen med et videointervju er at kandidaten mister mulighet til å få et inntrykk av arbeidsplassen. Hva med å lage en kort presentasjon som viser det mer visuelt? Du kan for eksempel filme noen korte videoklipp fra bedriften og de ansatte? Kanskje med fokus på kontorplassen som står ledig? Mulighetene er mange, men fokuser på å selge inn arbeidsplassen.
  • Tenk at intervjuet skal være like profesjonelt som et vanlig intervju. Kle deg derfor passende og skru av lyden på mobilen og varsler på e-postene. Vær blid og imøtekommende, ha øyekontakt, snakk tydelig og la kandidaten få ordet. Det siste er overraskende ofte det vanskeligste.
  • Gi tilbakemelding på videre prosess og takk for at de stilte opp på et videointervju. Mange er nok utenfor komfortsonen foran et kamera og vil sette pris på en ekstra klapp på skulderen etter gjennomført intervju.

 

Har du behov for en nyansatt i tiden fremover? Bruk oss i Temp-Team som sparringspartner. Vi har god erfaring med videointervjuer, og din rådgiver deler gjerne gode tips med deg så du er best mulig forberedt før ditt neste videointervju. Vi har avdelinger over hele landet.

Se oversikt over hvilke fagområder og stillingskategorier vi har spesialisert oss innen. 

 

Del: