Temp Team Mangfold Rekruttering
Tilbake til alle artikler,

Skap trivsel og øk bunnlinjen med mangfold i teamet

«..flinke medarbeidere kommer i alle aldersgrupper»


En artikkel fra Dansk Industri (2022) viser at mangfold i sammensetningen av ansatte bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen. I tillegg viser flere studier (ifølge ledernettverket F5 fra 2019), at det kan være en direkte sammenheng mellom mangfold og vekst på bunnlinjen. Derfor lønner det seg å rekruttere med fokus på mangfold i arbeidsstyrken.

Som rekrutteringsbyrå vet vi at alle medarbeidergrupper skaper verdier i et team, men hvordan forholder man seg ledelsesmessig til en mangfoldig gruppe hvor alles behov, ønsker og interesser kan være svært ulike?

Vi i Temp-Team gir deg våre tips til hvordan du kan imøtekomme de ulike medarbeidergruppene:

Tips for den unge/nyutdannede profilen:

Lagspiller og oppdatert
– Den nyutdannede har selvfølgelig ikke så mange bragder å vise til ennå, men du som ansetter kan forvente å få en engasjert og innovativ medarbeider. Nyutdannede vet alt om viktigheten av å overholde tidsfrister, ta på seg oppgaver sammen og generelt være nysgjerrig på de siste trendene, metodene og verktøyene.

Tips: Involver din nyutdannede medarbeider i prosjekter der du trenger noen som tar ansvar for en mengde ulike oppgaver – kanskje blir du introdusert for et nytt verktøy som kan løfte prosessene deres til nye høyder!

Sett ditt preg - form morgendagens talenter
Å ansette en nyutdannet kan vise seg å være din beste investering i det lange løp! Når du ansetter en nyutdannet, kan du være med på å forme talentet deres i en bestemt retning.

Tips: Vis genuin interesse for din nyutdannede medarbeider ved å planlegge et «Trainee program», som både gir innsikt i din organisasjon, bransje og skaper fellesskap på tvers av avdelinger. På sikt vil du se at et slikt program skaper lojale medarbeidere som føler en spesiell tilhørighet til din organisasjon.

Tips til den ansatte i midten av karrieren:

En klar retning
Den ansatte, som er midtveis i karrieren, har i bunn og grunn funnet sin rette «hylle» – og har kommet til stedet hvor kompliserte oppgaver føles både motiverende og utviklende.

Tips: For å beholde denne medarbeideren er det viktig at du som leder har søkelys på medarbeiderens kompetanseutvikling og trivsel på arbeidsplassen. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite i forhold til hvor din medarbeider ser utviklingspotensialet sitt!

En trygghet i organisasjonen
De aller fleste som er midtveis i karrieren kan fortsatt huske hvordan det var å være ny på en arbeidsplass – og har gjennom samarbeid med mer erfarne kolleger bygget opp et sett med ferdigheter som gjør dem til trygge ansatte.

 Tips: Den ansatte, som er midtveis i karrieren, fungerer ofte som en god leder i en avdeling, siden denne profilen i utgangspunktet kan identifisere seg med de andre kategoriene

Tips til den erfarne seniorprofilen:

Ekspertkunnskap
Seniorer som har jobbet innen et gitt felt i mange år blir ofte sett på som en omreisende «kunnskapsbank» eller «leksikon» i organisasjonen.

Tips: Hvis du som leder har mange forskjellige baller i lufta, kan det være lurt å alliere seg med en seniorprofil med ekspertkunnskap på et gitt område, som kan avlaste deg ved å fungere som "go-to person" i organisasjonen.

Stabilitet
I en travel hverdag er det viktig med ansatte som utstråler ro og stabilitet. Dette kjennetegner ofte seniorer, ettersom denne profilen allerede har prøvd seg på ulike områder – og er derfor som regel lojale ansatte hvis de trives i organisasjonen.

Tips: Til tross for seniorprofilens ekspertkunnskap på et gitt område, er det viktig at du som leder fortsetter å være lydhør og nysgjerrig på hvordan du kan hjelpe seniorprofilen med å oppgradere sin kompetanse ytterligere.

Ser du etter en ny medarbeider?

Rekruttering med søkelys på mangfold og inkludering kan vise seg å være avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø for dine ansatte. Trenger du hjelp til å sette i gang en rekrutteringsprosess?

Vi i Temp-Team er klare til å hjelpe deg!

Temp Team Mangfold Rekruttering

Del: