Learnability
Tilbake til alle artikler,
Lisa Haugen

Lisa Haugen

Senior markedskoordinator

12. oktober 2021

Learnability - en av fremtidens nøkkelkompetanser

Evnen og viljen til å ta til seg ny kunnskap blir en viktig kompetanse i fremtiden.

Ifølge World Economic Forum vil gjennomsnittlig 40% av kjernekompetansen til ansatte i en fast rolle ha endret seg innen 2025. Da blir nysgjerrighet, vilje og evne til å lære nye ting være avgjørende for å holde tritt – og dermed mange ganger viktigere enn hva vi kan i dag. Her er en artikkel for deg som er nysgjerrig på hvorfor du bør verdsette learnability i rekrutteringsprosessen din!

Mange jobber som vi kjenner dem i dag er i endring og bransje etter bransje påvirkes av digitalisering. Roboter erstatter manuelt arbeid og AI utfordrer måten vi jobber med analyse, databehandling og markedsføring på. Dette betyr at noen kompetanser snart ikke lenger er relevante, noen utvikler seg og noen blir mer komplekse.

Med hyppigere krav til fornyelse er learnability en stadig mer verdsatt egenskap i rekrutteringssammenheng. Viljen og evnen til å lære nye ting åpner opp for en større bredde av kandidater i dagens skiftende arbeidsmarked.

Learnability i rekrutteringsprosessen

Evne til å lære kan være en viktig nøkkelkompetanse ved ulike rekrutteringsutfordringer, for eksempel når:

 • En organisasjon har en bratt utviklingskurve, der ansatte må henge med.
 • Det er vanskelig å få tak i de rette profilene i markedet.
 • Et team må suppleres med noen som er god på å ta til seg ny kunnskap.
 • Budsjettet ikke er nok til å ansette en ekspert, men hvor du heller kan investere i en lærevillig junior til rollen.


Behovsanalyse/kravspesifikasjon – Fremtidens kompetanse

Ny teknologi endrer prosesser og arbeidsinnhold. Hvordan ser utviklingen ut i din bransje? Sikre dine behov med en langsiktig behovsanalyse:

 • Hvilke ferdigheter er det som vil drive selskapet i riktig retning fremover?
 • Hvilken ny kunnskap og utvikling vil være nødvendig i denne rollen?
  Med det i tankene: Hva er da de viktigste ferdighetene som den nye ansatte må ha?


Jobbannonsen – Learnability i USP

Hvordan utnytter du learnability i hva du kan tilby kandidaten? En god idé er å tenke på learnability som et "Unique Selling Point" som tiltrekker seg kandidater. Legg vekt på hvordan man kan utvikle seg og vokse sammen med dere. Her er noen forslag til hvordan du kan tiltrekke deg lærevillige kandidater:

 • Hos oss oppfordres du til å sette av tid til din egen kompetanseutvikling.
 • Her får du jobbe med den nyeste teknologien og være i front av utviklingen.
 • I tillegg til en individuell utviklingsplan får du også tilgang til e-læringsverktøy fylt med kunnskap innen...


Med kortere kravlister og en klar kommunikasjon om mulighetene til å lære i jobben, kan flere føle seg inspirert til å søke og du får et større utvalg av kandidater.

Intervjuer – Hvordan tar vi temperaturen på learnability?

I en intervjufase har du muligheten til å grave litt dypere i kandidatens evne og vilje til å lære nye ting. Her er noen forslag til spørsmål du kan stille:

 • «Hva er det siste du har lært?»
 • «Hva inspirerer deg og vekker nysgjerrigheten din?»
 • «Hva skal til for at du skal kunne utvide kompetansen din?»
 • «Har du påvirket innholdet i tidligere jobber og hvordan?»
 • «Hvilken rolle tar du i en gruppe, når det er på tide å utvikle/implementere noe nytt?»


Husk også at ulike personlighetstester kan være nyttige verktøy for å avdekke personlige egenskaper og bli grundigere kjent med kandidaten.

Ikke glem å bruke referansene!

Når du har kommet så langt i rekrutteringsprosessen at du har noen gode kandidater, er det på tide å få referanser. Be referansepersonen beskrive kandidatens drivkraft og villighet til å lære nye ting. Du kan for eksempel spørre hvordan personen:

 • Håndterte en ny/kompleks arbeidsoppgave?
 • Takler motgang/utfordringer i jobben?
 • Er pådriver for forandringer i jobben?
 • Utvikler sin egen jobb?


"Hire for attitude, train for skills"

Ingen vet alt, men med fremtidsrettet tenking, nysgjerrighet og riktig holdning kan vi nå langt. Vi lever i en tid som stadig påvirker våre ferdighetsbehov og skaper nye yrkesroller. Med learnability som en nøkkelkompetanse, skaper du gode forutsetninger for å bygge bro over kunnskapshull som oppstår når utviklingen går raskere enn de ansatte klarer å henge med på.

Del: