Bedrifter (1)
Tilbake til alle artikler,

Gi din nye medarbeider den beste starten i sin nye jobb!

Vi i Temp-Team heier på at ledere og ansatte gir nye medarbeidere en god start i den nye jobben. Her kan du lese tips til god onboarding!

Onboarding er å gjøre det trygt og lett å være ny på jobben, ønske velkommen og skape et godt førsteinntrykk overfor den nyansatte. Her har vi samlet noen nyttige tips i planleggingen av en ny medarbeiders ankomst. Disse er generelle, og gjelder uansett om det er en leder eller medarbeider, fast eller midlertidig stilling, eller om stillingen er på fulltid eller deltid.

En god første arbeidsdag er spesielt viktig.

En varm velkomst vil sette tonen for det videre arbeidsforholdet og hjelpe den nyansatte til å føle seg inkludert og ivaretatt av deg som arbeidsgiver helt fra starten.

På den første arbeidsdagen er det viktig å ta imot den nyansatte til avtalt tidspunkt og introdusere den nye medarbeideren for kollegaer og eventuell fadder. En hilserunde kan være en fin måte å starte på før dere går igjennom opplæringsplanen sammen.

Det vil gi en god og trygg start for den nye medarbeideren.

Ha utsyr til jobben klart

Sørg for at alt av praktiske detaljer er på plass til første arbeidsdag. Kontorplass, teknisk utstyr, adgangskort osv. Skal den nyansatte for eksempel ta i bruk verneutstyr, uniform eller annet utstyr første uken, bør dette være på plass.

Gjennomfør flere nyansattsamtaler

Vi anbefaler å gjennomføre første nyansattsamtale i løpet av de første ukene. For å sikre en god start og at medarbeideren får faglig trygghet, anbefaler vi at det bør gjennomføres 3 samtaler første halvår og 1-2 samtaler i andre halvår. Da kan dere gi hverandre feedback, og den nye medarbeideren vil få god støtte.

Under får dere tips til spørsmål i en slik nyansattsamtale:

1. Hvordan har du det?

2. Er forventningene til jobben og selskapet, slik du så for deg?

3. Er du komfortabel med arbeidsoppgavene dine? Er det noe som bør forandres?

4. Hvor fornøyd er du med egen utførelse av arbeidsoppgavene?

5. Får du den bistanden/opplæringen du trenger fra din leder og dine teammedlemmer? Evt. hvordan kan de bistå deg mer?

6. Er det noe du savner fra den forrige jobben din?

Gi din nye medarbeider den beste starten i sin nye jobb!

Del: