Foreldrepermisjon Temp Team Rekruttering Bemanning
Tilbake til alle artikler,

Skap en god foreldrepermisjonskultur gjennom planlegging og involvering

Slik skaper du en attraktiv arbeidsplass og et inkluderende arbeidsliv for foreldre.

Din medarbeider har spent og glad fortalt at en ny verdensborger snart vil se dagens lys! Vi gir deg våre beste tips til hvordan du kan sikre at den ansatte føler seg verdsatt både før og under foreldrepermisjonen, og i tillegg kommer tilbake full av motivasjon.

Foreldrepermisjon og foreldreskap er en naturlig del av arbeidslivet. For deg som arbeidsgiver er det å skape en attraktiv arbeidsplass og et godt og inkluderende arbeidsmiljø for foreldre en viktig del av en god employer branding strategi. 

 ”Å bli forelder er for mange noe av det mest fantastiske vi opplever i livet, det innebærer også store omveltninger. Som leder er det viktig å vise forståelse for den ansattes situasjon og være tydelig på at man som arbeidsgiver vektlegger balansen mellom arbeid og familieliv. At sykedager med barn forventes og at fravær i forbindelse med viktige hendelser sammen med barna er en selvfølge i virksomheten ", sier Kai Bruun, adm. dir. i Temp-Team Norge.

Å skape en god kultur rundt foreldrepermisjon kan være et middel for å:

 1. tiltrekke seg nye medarbeidere
 2. få ansatte til å bli, slik at kunnskap og ferdigheter ikke går tapt
 3. unngå rekrutteringskostnader fordi den ansatte velger å bytte jobb

Involver den ansatte i planleggingen

Svetter du bare ved tanken på alle de praktiske oppgavene en foreldrepermisjon bringer med seg?

Involver den ansatte i planleggingen slik at båndene mellom dere kan styrkes og sjansene øker for at den ansatte velger å fortsette i jobben ved endt permisjon. Når du planlegger, anbefaler vi å ha fokus på dette:

 • Opprette en oversikt: Hvilke oppgaver ligger på den ansattes bord? Hvilke ressurser og kompetanse kreves for å håndtere oppgavene?
 • Hvem gjør hva? Er det mulig å delegere noen av den ansattes oppgaver? Hvordan sørge for en god overlapping og opplæring?
 • Analyser behov for ressurser:  Er det behov for en vikar? Kan noen av oppgavene settes på vent i en periode?
 • Planlegging av fremtiden: Inviter den ansatte til dialog om kommende oppgaver, ansvar og planen etter at permisjonen er over. På denne måten sikrer du at den ansatte føler seg inkludert


Skap en flott foreldrepermisjonskultur: Bli inspirert i 3 trinn

Mulighetene for å skape en god kultur rundt foreldrepermisjon er mange. «Det mest vanlige er å tenke på hva som skjer i forkant, men glem ikke å ta vare på den ansatte under permisjonen også», sier Hanne Setten Johansen, HR-ansvarlig i Temp-Team Norge.

«Det skjer at bedrifter løsner grepet om den ansatte under foreldrepermisjonen, fordi arbeidsgiver i god mening ønsker å gi plass til den store endringen. Sørg for at den ansatte ikke mister følelsen av tilhørighet og konkluderer med at det er på tide å lete etter en ny jobb".

 1. Før foreldrepermisjon:
 • Realistiske prosjekter: Gi den ansatte realistiske prosjekter eller oppgaver som er rimelige å lande før permisjonen starter.
 • Ha en åpen dialog: En graviditet kan påvirke familier på forskjellige måter. Hvilken støtte trenger den ansatte fra deg? 
 • Avklar med den ansatte: Finn ut hvor mye den ansatte ønsker å være involvert i arbeidsplassen eller teamet. Lag et dokument slik at du tydelig kan huske hva dere ble enige om.
 • Eierskap: Det er ikke alltid like lett å legge arbeidet ditt i andres hender. Hvis det er mulig, bør den ansatte være involvert i en mulig opplærings-/rekrutteringsprosess av en ny ansvarlig kollega eller vikar.

 1. Under foreldrepermisjonen
 • Hold kontakten: Selv om den ansatte er fraværende i en periode, er det positivt at du som arbeidsgiver hører fra deg en gang i blant. Gratuler hele familien ved å sende en blomsterhilsen og en tekstmelding eller telefonsamtale. Dette kan bety mye for at den ansatte skal føle seg verdsatt og ikke glemt.
 • Inviter: Det er nok mange som ønsker å møte det lille vidunderet, så be gjerne inn til en lunsj med kolleger på kontoret. Ikke glem å invitere til sosiale arrangement med kollegaer, og husk å ha en klar policy slik at medarbeidere i permisjon behandles likt. Det er en stor verdi i å bli spurt selv om det ikke alltid passer.
 • Hold den ansatte oppdatert: Del viktig informasjon fra bedriften. På den måten holder du ansatte oppdatert og gir dem en følelse av å være en del av teamet.
 • Vurdere potensial: Skal din medarbeider avansere under foreldrepermisjon? Ha en utviklingssamtale for å fange opp tanker og ønsker om nye oppgaver og ansvar fremover - og få en ansatt som kommer tilbake full av motivasjon.

 1. Etter foreldrepermisjon:
 • Fleksibelt rammeverk: Vis interesse og omsorg for den ansatte. Hvordan skal oppstarten være? Er det behov for en fleksibel start som legger til rette for overgangen fra foreldrepermisjon til arbeidsliv? Diskuter og synliggjør muligheter for den ansatte.
 • Faglig fokus og balanse mellom arbeid og fritid: Med en ny familiesituasjon kan referanserammer og ønsker om oppgaver endres. Kanskje er det oppgaver eller ansvar som den ansatte ønsker å fjerne, og du som arbeidsgiver kan tilpasse.
 • Utviklingsmuligheter: Vis den ansatte hvilke utviklingsmuligheter det er i organisasjonen. Her kan du med fordel gi den ansatte innsikt i dine forventninger.

Glem ikke å evaluere rutinene. Er det noe medarbeideren som nettopp har kommet tilbake savnet, har fått for mye av eller synes har vært ekstra bra?

Del: