Banner Web 2800 X 960 (18)
Tilbake til alle artikler,
Lisa Haugen

Lisa Haugen

Senior markedskoordinator

30. november 2021

5 key takeaways fra rekrutteringsåret 2021

Vår svenske og norske CEO deler sine erfaringer fra rekrutteringsåret som har gått.

Har du rekruttert nye medarbeidere i 2021? Hvordan gikk det? Vi tok en prat med våre svenske og norske landsjefer, Calle Odén og Kai Bruun, for å reflektere over rekrutteringsåret vi snart legger bak oss. Gå ikke glipp av deres key takeways fra 2021.

1. Fleksibel arbeidsplass utvider kandidatmarkedet

Noen av oss jobber bedre på kontoret, noen jobber bedre hjemme. ”Working from anywhere”-konseptet gir fordeler for både bedriftseiere og ansatte. Når bedrifter fjerner arbeidssted fra kravspesifikasjonen kan de både skreddersy kontorlokalene sine med populære Co-working løsninger, og nå et langt bredere kandidatmarked. I tillegg vil geografisk fleksibilitet gi de ansatte fordelen av å kunne jobbe akkurat der det passer for dem.

– Under pandemien har arbeidsstedets betydning virkelig blitt tydelig. Med de digitale løsningene som finnes kan vi konstatere at mange av oss ikke trenger å være på samme sted for å utføre jobben vår eller skape gode resultater. Sett fra et rekrutteringsperspektiv ligger det et stort potensial i å bruke konseptet for å tiltrekke seg nye kandidater – sier Calle Odén, administrerende direktør i TEMP-TEAM Sverige.

På stadig flere jobbportaler er det nå også mulig å tagge og filtrere på jobber som tilbyr fjernarbeid, hybridløsninger og hjemmekontor. Calle legger vekt på hvordan en bedrift bør bruke dette for å tiltrekke seg flere kandidater.

– Avstand til og fra jobb trenger ikke lenger være en dealbreaker. Ved å fjerne betydningen av arbeidssted utvider man kandidatmarkedet og flere kan føle seg fristet til å søke. Det kan være akkurat den døråpneren som kreves for at drømmekandidaten skal søke.

2. Med passive kandidater behøver man proaktive rekrutterere

Vi befinner oss i en situasjon med knapphet på kandidater innen en rekke områder, noe som har vært overraskende i kjølvannet av nedstengningene som har vært i løpet av pandemien. Dette innebærer at mange virksomheter i Norden har utfordringer med å få dekket sitt rekrutteringsbehov, sier Kai Bruun, administrerende direktør i TEMP-TEAM i Norge, og påpeker hvordan mangelen på kandidater krever en mer proaktiv strategi.

– I dag kan ikke en rekrutterer lenger forvente at en stillingsannonse alene er nok til å fylle en stilling. Sammen med en velskrevet stillingsannonse kreves det mer enn noen gang søk i ulike databaser og målrettet og langsiktig nettverksbygging for å lykkes.

3. Nye digitale ferdigheter

At arbeidsmåter og ferdighetene våre påvirkes av omgivelsene er pandemien et tydelig bevis på. Hjemmekontor har for eksempel stilt krav til nye digitale arbeidsmetoder og ferdigheter. Noen av kompetansene som kan sees på tvers av ulike bransjer er for eksempel:

  • Ledelse på avstand
  • Digital prosjektledelse
  • Nettbaserte møter og diskusjonsforum

– Vi i rekrutteringsbransjen har også tatt store digitale steg. I dag er videointervjuer, fjernrekruttering og distanseonboarding av nyansatte naturlige elementer i arbeidet. Vi er også avhengig av stadig nye digitale plattformer og verktøy, noe som former og stiller krav til nye ferdigheter, sier Kai.

4. Nye forventninger fra kandidater

Både medarbeidere og ledere har fått en ny referanseramme når det kommer til hjemmekontor, fleksibilitet og arbeidstider.

- Erfaringene har også skapt forventninger som det er viktig at rekrutterende virksomheter har et bevisst forhold til. Man skal klare å skape en balanse mellom medarbeidernes behov for fleksibilitet og virksomhetens behov for tilstedeværelse og arbeidsmiljø, sier Kai.

5. Sist men ikke minst – Learnability!

Digitalisering, robotteknologi, AI – Vi lever i en tid der kompetansebehovet vårt stadig påvirkes og skaper nye yrkesroller. Da vil nysgjerrigheten, viljen og evnen til å lære bli avgjørende for å henge med, og sånn sett bli mange ganger viktigere enn det vi kan i dag.

- Gjennom å ta hensyn til learnability i kravspesifikasjonen får du ikke bare større bredde i utvalget av kandidater. Det skaper også gode forutsetninger for å fylle kompetansehull som oppstår når utviklingen går raskere enn medarbeiderne henger med på, sier Calle.

Hvilke erfaringer tar du med deg fra 2021?

Del: