Rekruttering og bemanning, Trondheim

Vår adresse:
Brøsetekra 1
7069 Trondheim
Norge

Telefon: 07030   /   +47 22 05 96 00

E-post: trondheim@temp-team.no

Dagfinn Onarheim

Dagfinn Onarheim

Daglig leder, avd. Trondheim

Mob: +4798244761

don@temp-team.no

Se profil

Dagfinn Onarheim

Dagfinn er avdelingsleder og har ansvaret for TEMP-TEAM sitt kontor i Trondheim. Han har 20 års erfaring med rekruttering og bemanning fra flere av de største bemanningsbyråene i Norge. Han har vært avdelingsleder i samtlige av de han har jobbet for. Dagfinn har utdannelse fra Handelsskolen i Trondheim og lang erfaring med salg og ledelse.

Fredric Tidslevold

Fredric Tidslevold

Seniorrådgiver

Mob: 98244760

fti@temp-team.no

Se profil

Fredric Tidslevold

Fredric har flere års erfaring med bemanning og rekruttering, og innen mange ulike fagområder. Han har god kunnskap og interesse for relasjonsbygging som igjen har gitt han et solid nettverk. Dette har resultert i flere spennende og positive prosesser med ulike aktører, spesielt rettet mot industri og produksjon, salg og transportfag. Med gode kunnskaper i markedet finner han gode kandidater med de egenskapene som passer din bedrift.

Tuong-Vy Dang

Tuong-Vy Dang

Rådgiver

Mob: 982 44 767

tda@temp-team.no

Se profil

Tuong-Vy Dang