VI STØTTER GLOBAL COMPACT

Temp-Team setter alltid mennesket i sentrum.

Med fokus på individet er det en selvfølge for virksomheten å ha en tydelig sosial og miljømessig profil, i tillegg til en høy grad av forståelse for moral og etikk.

CSR-arbeidet i Juhler Group avspeiler seg tydelig innenfor:

  • forretningsprosedyrer
  • investeringer
  • retningslinjer for ansatte

Les Juhler Groups bærekraftsrapport for 2021.

Vi arbeider dedikert 

… med CSR, og har skarpt fokus på balansen mellom sosialt og etisk ansvar, og økonomiske interesser; både nå og i fremtiden.

Vi støtter …

… grunnverdiene i CSR, som:

  • menneskerettigheter
  • rettigheter for arbeidstakere
  • miljø
  • antikorrupsjon

BÆREKRAFTIGE PRINSIPPER

I 2013 inngikk Temp-Team i UN Global Compact, og har siden da forpliktet oss til deres 10 grunnprinsipper innenfor områdene: menneskerettigheter, rettigheter for arbeidstakere, miljø og antikorrupsjon. 

Vi er opptatt av miljø

Temp-Team AS er bevisst på hvordan vi handler i forhold til de begrensede ressursene på kloden. Samtidig vil vi konstant utvikle nye kreative metoder for å unngå avfall og spare på forbruket. 

Vi diskriminerer ingen

Temp-Team ansetter utelukkende medarbeidere på bakgrunn av deres faglige og personlige kvalifikasjoner. Rase, religion, kjønn, seksuell legning og politisk orientering tas ikke hensyn til i våre rekrutteringsprosesser. Det samme gjelder ved kompensasjon, utdanningsmuligheter, forfremmelse, og oppsigelse.

Vi er forskjellige

Vi vet at ikke to land er like. Kultur og CSR-nivå i det landet hvor Juhler Group er representert, er alltid utgangspunktet når det skal besluttes hvilke CSR-strategier og hvilken politikk som best matcher det enkelte selskap.

Vi støtter "Plant a Billion Trees" ...

... og planter et tre for hvert oppdrag og for hver gjennomført rekruttering. 

I samarbeid med FIBRIA og The Nature Conservancy planter vi trær, inkludert en del eukalyptustrær, til fordel for oss alle. Trær opprettholder liv på jorden og er kilden til rent vann for milliarder av mennesker. I tillegg sørger trær for ren luft, et kontrollert klima, tilflukt, skygge og ly. De plantede trærne blir løpene vedlikeholdt og sjekket for helse og trivsel over en fireårig periode.

Prosjektet har en rekke lokale fordeler, som inkluderer gjenopprettelse av skog, innsamling av økologisk data samt utarbeidelse av planer for opprettholdelse av nyplantede skogsområder.

Les mer på www.plantabillion.org.

Kontakt oss via skjemaet, eller ring 07030

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE