Rekruttering og bemanning, Bank, finans og forsikring


Bank, finans og forsikringssektoren har et økende behov for skarp og bred kompetanse. Det er en bransje i sterk vekst med store endringer både gjennom innovasjon og teknologi. Dette gjenspeiles i den høye kompetansen som kreves for å utføre de forskjellige rollene.

Temp-Team har spesialisert seg innenfor segmentet og har erfaring og kompetanse med rekruttering og bemanning til et bredt sortiment av stillinger.

Vi tilpasser løsninger– les om vår prosess: Rekrutteringsprosessen vår har ulike faser som gjør det enklere for alle parter å finne ut hvor i rekrutteringsprosessen det er behov for bistand. Som kunde kan du velge å la oss ta hele prosessen eller bistå i deler av den.

Første fase er et kravspesifikasjonsmøte hos våre kunder der vi får innblikk i bedriften kandidaten skal jobbe i, samt kartlegge og komme til enighet om riktig profil.

Andre fase er «jakten på den rette kandidaten». Med god kjennskap til kandidatmarkedet og ulike kompetansenivåer har vi et godt utgangspunkt før vi starter. Vi jobber aktivt med søk og nettverksbygging av kandidater, noe som gjør at vi til enhver tid har en aktiv base med ulike profiler.

I tredje fase intervjuer vi kandidater og kartlegger kompetanse, motivasjon og kultur. Deretter vil vi tilby ulike faglige tester slik at vi sikrer det nivået som er forventet.

Etter gjennomførte intervjuer sjekker vi referanser og tilbyr muligheten for ytterligere tester og bakgrunnssjekk av finalekandidatene. Vårt mål er at våre kunder skal være 100 % sikker i valget som tas, i tett dialog med oss i TEMP-TEAM avdeling Bank, finans og forsikring.

I siste fase gir vi tilbakemelding til alle kandidater som har vært i prosess.

Når ansettelsen(e) er fullført vil vi følge opp både kunde og valgt kandidat for å påse at alle parter får den beste opplevelsen og en god onboarding.

Kontakt oss via skjemaet, eller ring 07030