Håndverk/Bygg/Anlegg/Mekanikk

Industri/Produksjon

Unik karrieremulighet for ambisiøs og dyktig nyutdannet i «Trainee Ringerike»

Spenncon AS

HØNEFOSS
Etter avtale
29.01.2024
Fast

Del:

Skriv ut:

Oversikt

TRAINEE - TEKNISK TEGNER / BIM TEKNIKER

Trainee Ringerike er et program i samarbeid med Ringerike Næringsforening (RNF), utvalgte bedrifter med virksomhet i Ringeriksregionen og Universitetet i Sør-Øst Norge (USN).
Programmet har en varighet på 19 måneder med oppstart 1. september 2024. 
Du får tilgang til et innovativt og spennende arbeidsmarked i en region hvor det ventes betydelig vekst de kommende tiår. Det er gjennomført 9 kull tidligere og traineene fra disse er over i faste jobber og utvikler seg videre i en av våre medlemsbedrifter. I trainee-perioden vil RNF følge deg opp i samarbeid med deltakerbedriften. Avgjørelsen om fast ansettelse ligger hos bedriften. 

Hva kan du som trainee forvente deg?
 • Spennende arbeidsoppgaver relatert til bedriftenes kjerneområder og vekstmuligheter 
 • Medvirke til vekst og utvikling av Ringeriksregionen 
 • Nettverksbygging på tvers blant medlemsbedriftene våre
 • Videre kompetansebygging gjennom kurs
Sosiale møteplasser med de andre trainees som deltar/har deltatt i programmet


Hovedoppgavene vil være
 • 3D modellering
 • Utarbeidelse av produksjons- og montasjetegninger
 • BIM ansvarlig for på de enkelte prosjekt, sikre at modellen er oppdatert til enhver tid
 • Følge BIM manual fra leveredør på gitte prosjekt

Du har flere av følgende kvalifikasjoner
 • Relevant formell utdannelse/Fagskole innen teknisk tegning og modellering
 • Strukturert og nøyaktig
 • Evner å arbeide selvstendig og i team
 • Løsningsorientert
 • Norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)

Vi kan tilby deg
 • En bedrift med utviklingsmuligheter og høyt faglig nivå
 • Spennende faglige utfordringer i grensesnittet mellom industriproduksjon og prosjektgjennomføring
 • Godt arbeidsmiljø, og deltakelse i tverrfaglig team-arbeid
 • Opplæring vil bli gitt uansett bakgrunn og erfaring

Er du den vi ser etter?

Spørsmål rettes til vår rådgiver Glenn G. Hovde i TEMP-TEAM på tlf. 982 44 777 eller til Ringerike Næringsforening v/Christian Aarbogh Bjerke på tlf. 938 68 818. 
For mer informasjon om trainee programmet: https://www.rnf.no/tjenestertraineeringerike/trainee-ringerike
Søknadsfrist: 03.03.2024




 
Spenncon har historie i Norge tilbake til 1961 da Forspent Betong ble etablert i Hønefoss. Etter navneendring og oppkjøp er det i dag Consolis SAS som eier Spenncon AS. Consolis er verdens ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Med over 100 års erfaring og 10 000 ansatte på lokasjoner i 17 land, har Consolis en sterk markedsposisjon og en samlet omsetning på om lag 1 milliard EUR. Spenncon er i dag etablert med tre fabrikker i sentrale regioner i Norge, omsetter for om lag 800 millioner NOK og har i underkant av 350 ansatte. De tre fabrikkene er lokalisert i Hønefoss, Hjørungavåg, og Skurve. Vi bidrar i hele verdikjeden når moderne bygg skal føres opp, fra løsningsvalg via salg og prosjektutvikling til komplett montasje av råbygget. Vi ligger i forkant med utvikling av produkter og produksjonsprosesser som gir mindre belastninger på miljøet, og forplikter oss til enhver tid å overholde myndighetenes miljøkrav. Spenncon er sertifisert iht. ISO9001 og ISO14001.