Håndverk/Bygg/Anlegg/Mekanikk

Industri/Produksjon

Unik karrieremulighet for ambisiøs og dyktig nyutdannet i «Trainee Ringerike»

Spenncon AS

HØNEFOSS
Etter avtale
29.01.2024
Fast

Del:

Skriv ut:

Oversikt

TRAINEE - PROSJEKTLEDER

Trainee Ringerike er et program i samarbeid med Ringerike Næringsforening (RNF), utvalgte bedrifter med virksomhet i Ringeriksregionen og Universitetet i Sør-Øst Norge (USN).
Programmet har en varighet på 19 måneder med oppstart 1. september 2024. 
Du får tilgang til et innovativt og spennende arbeidsmarked i en region hvor det ventes betydelig vekst de kommende tiår. Det er gjennomført 9 kull tidligere og traineene fra disse er over i faste jobber og utvikler seg videre i en av våre medlemsbedrifter. I trainee-perioden vil RNF følge deg opp i samarbeid med deltakerbedriften. Avgjørelsen om fast ansettelse ligger hos bedriften. 

Hva kan du som trainee forvente deg?

 • Spennende arbeidsoppgaver relatert til bedriftenes kjerneområder og vekstmuligheter 

 • Medvirke til vekst og utvikling av Ringeriksregionen 

 • Nettverksbygging på tvers blant medlemsbedriftene våre

 • Videre kompetansebygging gjennom kurs

Sosiale møteplasser med de andre trainees som deltar/har deltatt i programmet


Vil du arbeide innen industri, rådgivning og prosjektledelse? 

Dine hovedoppgaver vil være gjennomføringen av egne prosjekter i nært samarbeid med dine kollegaer innen salg, prosjektutvikling, prosjektering, montasje og produksjon. Dette innebærer at du vil:

 • Planlegge, lede og styre dine prosjekter

 • Ivareta kundekontakt i egne prosjekter

 • Planlegge- og følge opp produksjonen internt

 • Samarbeide med øvrige interne avdelinger

 • Kontrahere og styre dine underleverandører

 • Delta i anbudsutarbeidelse og prosjektutvikling

 • Måling og rapportering av KPIer på egen prosjektportefølje

   

Du har flere av følgende kvalifikasjoner

 • Utdanning som Sivilingeniør/ingeniør

 • Strukturert og arbeider planmessig

 • Evne til å motivere de som har leveranser i prosjektet ditt

 • Gode relasjonsskapende evner

 • Løsningsorientert og tar initiativ

 • Selvstendig med “god motor”

 • Norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)

   

Vi kan tilby deg

 • En bedrift med utviklingsmuligheter og høyt faglig nivå

 • Spennende faglige utfordringer i grensesnittet mellom industriproduksjon og prosjektgjennomføring

 • Godt arbeidsmiljø, og deltakelse i tverrfaglig team-arbeid

 • Opplæring vil bli gitt uansett bakgrunn og erfaring
   


Er du den vi ser etter?

Spørsmål rettes til vår rådgiver Glenn G. Hovde i TEMP-TEAM på tlf. 982 44 777 eller til Ringerike Næringsforening v/Christian Aarbogh Bjerke på tlf. 938 68 818. 
For mer informasjon om trainee programmet: https://www.rnf.no/tjenestertraineeringerike/trainee-ringerike
Søknadsfrist: 03.03.2024

 

Spenncon har historie i Norge tilbake til 1961 da Forspent Betong ble etablert i Hønefoss. Etter navneendring og oppkjøp er det i dag Consolis SAS som eier Spenncon AS. Consolis er verdens ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Med over 100 års erfaring og 10 000 ansatte på lokasjoner i 17 land, har Consolis en sterk markedsposisjon og en samlet omsetning på om lag 1 milliard EUR. Spenncon er i dag etablert med tre fabrikker i sentrale regioner i Norge, omsetter for om lag 800 millioner NOK og har i underkant av 350 ansatte. De tre fabrikkene er lokalisert i Hønefoss, Hjørungavåg, og Skurve. Vi bidrar i hele verdikjeden når moderne bygg skal føres opp, fra løsningsvalg via salg og prosjektutvikling til komplett montasje av råbygget. Vi ligger i forkant med utvikling av produkter og produksjonsprosesser som gir mindre belastninger på miljøet, og forplikter oss til enhver tid å overholde myndighetenes miljøkrav. Spenncon er sertifisert iht. ISO9001 og ISO14001.