Industri/Produksjon

Unik karrieremulighet for ambisiøs og dyktig nyutdannet i «Trainee Ringerike»

Klinger Westad AS

GEITHUS
Etter avtale
25.01.2024
Fast

Del:

Skriv ut:

Oversikt

Trainee innenfor teknologi, dokumentasjonshåndtering, digitalisering og andre administrative fagområder


Trainee Ringerike er et program i samarbeid med Ringerike Næringsforening (RNF), utvalgte bedrifter med virksomhet i Ringeriksregionen og Universitetet i Sør-Øst Norge (USN).
Programmet har en varighet på 19 måneder med oppstart 1. september 2024. 
Du får tilgang til et innovativt og spennende arbeidsmarked i en region hvor det ventes betydelig vekst de kommende tiår. Det er gjennomført 9 kull tidligere og traineene fra disse er over i faste jobber og utvikler seg videre i en av våre medlemsbedrifter. I trainee-perioden vil RNF følge deg opp i samarbeid med deltakerbedriften. Avgjørelsen om fast ansettelse ligger hos bedriften. 

Hva kan du som trainee forvente deg?
 • Spennende arbeidsoppgaver relatert til bedriftenes kjerneområder og vekstmuligheter 
 • Medvirke til vekst og utvikling av Ringeriksregionen 
 • Nettverksbygging på tvers blant medlemsbedriftene våre
 • Videre kompetansebygging gjennom kurs
 • Sosiale møteplasser med de andre trainees som deltar/har deltatt i programmet
Vi er en spennende bedrift i en internasjonal bransje som har vekst. Vi gjennomfører større prosjekter som innebærer store investeringer i avanserte maskiner og i annen teknologi. Vi har fokus på å utvikle KLINGER Westad sin måte å jobbe på gjennom å arbeide systematisk med forbedringer, utvikling av medarbeiderne våre og tiltrekke oss kompetanse som kan være med på å løfte oss til nye høyder. I den forbindelse ønsker vi deg som har interesse for og er nyutdannet innenfor teknisk og administrative fagområder.

Du er en nysgjerrig og søkende person som liker å ha mange baller i luften samtidig. Hos oss kan du gjøre karriere i et spennende internasjonalt selskap i vekst.

Arbeidsoppgaver:
 • Videreutvikle KLNGER Westad sin nåværende sterke posisjon i aktuelle markeder
 • Være med på å utvikle KLINGER Westad for å være en ledende aktør innenfor sine segmenter i fremtiden
 • Bidra til at selskapet foretar en digital reise slik at dette blir et konkurransefortrinn
 • Utvikle våre administrative prosesser på en måte som øker kvaliteten og produktiviteten til selskapet
 • Bidra til å identifisere og være med på gjennomføringen av forbedringstiltak
 • Etter endt trainee periode gå inn i viktige roller innenfor aktuelle administrative stillinger i bedriften
 • Være med på å utvikle produkter for frakt og oppbevaring av fremtidige energiformer


Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:
 • Teknisk/økonomisk/administrativ utdannelse på Bachelor- eller Masternivå, for eksempel:
  • Bibliotek- og informasjonsvitenskap
  • Mastergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap
  • IT og informasjonssystemer, Informasjonsteknologi - E-business, Digital transformasjon eller digital forretningsutvikling
 • Minimum 3-års høyere merkantil utdannelse.
 • Evne til å se sammenhenger og ha helhetsforståelse
 • Forståelse for at vi sammen skaper de beste resultatene
 • Evner å jobbe alene med egne oppgaver samt jobbe godt i team
 • Ønske om utvikling og karriere i et spennende internasjonalt miljø
 • Interesse for å jobbe i et teknisk konkurranseutsatt miljø med stort søkelys på forbedringer og utvikling av produkter i en industribedrift
 • Gode digitale egenskaper, som grunnlag for automatisering og digitalisering av selskapet
 • Selvstendig og initiativrik med sterk gjennomføringsevne
 • Interesse for kommunikasjon mellom mennesker, på tvers av kompetanse, bakgrunn og egenskaper
 • Interesse for salg og aktiv kontakt med kunder
 • Analytisk og strukturert i arbeidsform
 • Gode kommersielle egenskaper

Vi kan tilby:
 • Et spennende internasjonalt selskap med lange tradisjoner og en meget sterk merkevare i aktuelle markeder
 • Arbeide med spennende og moderne produkter som er en del av større løsninger
 • Store mulighet til å påvirke egen utvikling og karrieremuligheter
 • Del av en miljø hvor vi jobber systematisk med rekruttering gjennom unge kandidater med en målsetning om at minst 70% av alle nye medarbeidere skal starte hos oss gjennom ulike ordninger som trainee, lærling, masterkandidater, internship m.m
 • Få omfattende innsikt i arbeidsprosesser i selskapet
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for selvstendighet og fleksibilitet
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Grundig opplæring og trening innenfor aktuelle områder

Er du den vi ser etter?

Spørsmål rettes til vår rådgiver Glenn G. Hovde i TEMP-TEAM på tlf. 982 44 777 eller til Ringerike Næringsforening v/Christian Aarbogh Bjerke på tlf. 938 68 818. 
For mer informasjon om trainee programmet: https://www.rnf.no/tjenestertraineeringerike/trainee-ringerike
Søknadsfrist: 03.03.2024

 
KLINGER Westad AS er en ledende leverandør av ventiler til den globale maritime industri, med betydelige leveranser også til norsk og internasjonal olje- og gassindustri. Våre leveranser bidrar til å sikre stabile energileveranser i hele verden. Produktene selskapet leverer er anerkjent som ledende i sitt segment. Kundene er avhengig av KLINGER Westads teknologisk avanserte produkter for trygg og effektiv produksjon og transport av olje og gass. Selskapet og merkevaren nyter stor respekt internasjonalt for kvalitet og produktutvikling, også ved skjerpet miljøfokus i olje- og gassektoren. Topp kvalitetsventiler er vesentlig for bransjen i arbeidet med å nå stadig strengere miljøkrav. Som et resultat av langsiktige samarbeid med våre kunder har KLINGER Westad opparbeidet seg en betydelig markedsandel internasjonalt. KLINGER Westad AS er lokalisert i Geithus, 45 minutter fra Drammen, Hønefoss og Kongsberg. Bedriften har i dag over 100 medarbeidere, forventer å omsette for mellom 450 - 500 MNOK i 2024, og kan vise til meget gode resultater de siste årene. KLINGER Westad AS ble etablert i Modum kommune i 1895 og holder til på samme sted i dag. Vi er i dag eiet av KLINGER International, et internasjonalt industrikonsern med hovedkontor i Østerrike. Våre eiere har et langsiktig perspektiv noe som gir oss forutsigbarhet i hverdagen.