Håndverk/Bygg/Anlegg/Mekanikk

Tire Technicians for the Coolest Tire Hotel in Rogaland

Temp-Team avd. Stavanger

SANDNES
Konkurransedyktig
31.01.2024
Sommer/Sesong

Del:

Skriv ut:

Oversikt

 

Are you passionate about tires and looking for an exciting opportunity in Rogaland? We are currently seeking skilled Tire Technicians to join our dynamic team at the most exceptional Tire Hotel in the region.

Job Description: As a Tire Technician, you will be responsible for mounting, balancing, and repairing tires in our state-of-the-art facility. We are looking for individuals in excellent physical condition who can deliver top-notch service. While prior experience as a tire technician is preferred, we welcome applications from candidates with a strong desire to learn and grow in a fast-paced environment.

Key Responsibilities:

 • Mounting, balancing, and repairing tires with precision and efficiency.
 • Ensuring the cleanliness and orderliness of the workshop.
 • Collaborating with team members to maintain a positive and productive work environment.
 • Providing exceptional customer service and addressing client inquiries.

Qualifications:

 • Good physical fitness to handle the demands of the job.
 • Preferably, some experience as a tire technician.
 • Strong attention to detail and commitment to quality work.
 • Excellent communication and teamwork skills.
 • Ability to thrive in a tidy and well-maintained workshop.

Work Schedule:

 • Start Date: March 18th
 • Duration: 6-8 weeks (seasonal work)
 • Working Hours: 8:00 AM - 4:00 PM

Perks:

 • Competitive compensation.
 • Opportunity to work in a fantastic team environment.
 • Access to a well-equipped and organized workshop.

If you are ready to join the coolest Tire Hotel in Rogaland and contribute to a fantastic working atmosphere, apply now!

Temp-Team er et nordisk rekrutterings- og bemanningsbyrå med 17 avdelinger fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Vi leier ut medarbeidere og rekrutterer kandidater til både midlertidige oppdrag og faste stillinger innen alle bransjer og stillingskategorier. Vi har spesialistavdelinger innen Bil & Mekanikk og Bank & Finans, i tillegg til Young Talent Recruitment som jobber med unge og nyutdannede. Oppdragsgiverne våre er både små og store virksomheter over hele landet og har ca. 500 ansatte i arbeid hos våre kunder til enhver tid. I Temp-Team er vi opptatt av å finne personer og virksomheter som passer godt sammen, og gir deg tett og personlig veiledning underveis i jobbsøkerprosessen. Finn drømmejobben blant alle våre ledige stillinger, eller registrer din CV på våre nettsider: www.temp-team.no Vi søker aktivt i vår kandidatbase i forbindelse med alle rekrutteringer.