Olje/Gass Off-/Onshore/Maritim

Senior Engineer Mechanical, Drilling Equipment

Temp-Team avd. Bergen

Nesttun
Etter avtale
16.05.2024
Engasjement

Del:

Skriv ut:

Oversikt

Senior System Engineer innen mekanikk, boring og riggutstyr
På oppdrag fra kunde innen drilling og subsea leter vi  etter en Senior Engineer Mechanical for å bistå deres teknologi- og "Reliability team".

Arbeidssted: Straume
Dette er ikke rotasjon, men en vanlig jobb lokalt.
Du må ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Arbeidsspråk er hovedsakelig norsk og engelsk, du må beherske begge språk. 

Senior Engineer Mechanical dekker arbeid innenfor den nedenfor beskrevne rammen, med ansvar for spesifikke oppgaver som angitt.

HOVEDANSVAR

• Utvikling og oppgraderinger av utstyr og systemer
• Driftsstøtte, systemtesting, vedlikehold, innkjøp og opplæring
• Følge ingeniørstandarder og prosesser
• Ledelse/bistand i FEED-studier, utviklingsprosjekter, leveringsprosjekter, osv.
• Bidra i ingeniørmøter og flerfaglige gjennomganger
• Gjøre nødvendige ingeniørkalkulasjoner for å støtte produktvalg/anbefalinger.
• Utvikle teknisk dokumentasjon, f.eks. spesifikasjoner, prosedyrer, skjemaer, diagrammer, tegninger, osv.
• Ledelse av utarbeidelse av tredjepartsarbeid og oppfølging av produksjon og dokumentasjon.
• Gi ingeniørstøtte under fabrikasjon, montering og testing, enten hos tredjepart eller EDR
• Gjennomgå og godkjenne dokumentasjon
• Bistå i opplæring av personell for teknologiene til vår oppdragsgiver
• Ledelse/bistand ved inkrementell utvikling av flåten

KVALIFIKASJONER OG ERFARING

• Minimum bachelorgrad innen maskinteknikk eller annen relevant utdanning
• Foretrukket minimum 5 års relevant arbeidserfaring innen boring, subsea og riggutstyr og ingeniørvirksomhet
• Erfaring med 3D-modellering og 2D-tegning
• Generell forståelse av boreprosessen og subsea-utstyr
• Erfaring med pumpeanlegg, pumper, mekaniske tetninger, elektriske motorer
• Kunnskap om relevante offshore- og subsea-regler og standarder
• Foretrukket erfaring innen fluidmekanikk
• Foretrukket generell tverrfaglig kompetanse innen elektro, kontrollsystem og instrumentering
• Foretrukket forståelse for brønnkontroll
Skandinavisk og engelsk, både muntlig og skriftlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER

• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner / god evne til å formidle informasjon
• Teamorientert og inkluderende
• Proaktiv og målorientert
• Tilpasningsdyktig, selvgående og selvstendig
• Høy evne til å håndtere stress
• Løsningsorientert og evne til å jobbe med både praktiske og administrative oppgaver
• Sterk problemløsningskompetanse
• Gode presentasjonsevner
• Ansvarlig og ydmyk

Hva kan du forvente fra arbeidsgiveren:

Gode muligheter for fast stilling for rett kandidat. 
Et godt arbeidsmiljø som oppfordrer til læring og utvikling.
Et voksende selskap med en mangfoldig og global kultur.
Konkurransedyktige lønninger samt attraktive pensjons- og forsikringsytelser, med regionspesifikke velferdspakker.

Din søknad vil bli vurdert forløpende sammen med andre søkere.
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med oss. 
 
Temp-Team leier ut personell og rekrutterer kandidater til faste stillinger innen de fleste bransjer og stillingskategorier. Vår målsetning er å levere dyktige og motiverte medarbeidere som innfrir våre kunders krav til både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. I vår forretningsmodell fokuserer vi på tett personlig oppfølging, etisk forretningsførsel og leveranse som avtalt. Temp-Team ble etablert i Norge i 1985, og har nå 15 avdelinger lokalisert i Bergen, Drammen, Hønefoss, Kolbotn, Kristiansand, Oslo, Romerike, Sandvika, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Tromsø, og Tønsberg. Vi har også en egen spesialistavdeling for bil og mekanikk. Vårt hovedkontor ligger ved Nationaltheatret i Oslo. Temp-Team inngår i Juhler Group, en internasjonal gruppe av rekrutterings- og bemanningsbyråer med kontorer i Norge, Sverige, Finland, Danmark, og England. I Norge har gruppen om lag 55 internt ansatte og hadde en omsetning på 284 mill. i 2022.