Industri/Produksjon

Høres det spennende ut å jobbe i en nyetablert prosessindustri som skal bidra til det grønne skiftet?

Vow Green Metals AS

Hønefoss
Etter avtale
19.01.2024
Fast

Del:

Skriv ut:

Oversikt

VI SØKER OPERATØRER TIL ET AV EUROPAS STØRSTE PRODUKSJONSANLEGG FOR BIOKARBON, PÅ HØNEFOSS
Vow Green Metals AS bygger sin første fabrikk for produksjon av biokarbon i Treklyngen Industripark (Follum) på Hønefoss. Her skal vi bygge det som blir en av Europas største biokarbonfabrikker.
Vi søker nå operatører med industriell erfaring som ønsker å være med på en spennende reise og som motiveres av muligheten til å bidra til det grønne skifte i en ny bærekraftig industri. Hos oss kommer du til å være en nøkkelspiller i den daglige driften av produksjonsanlegget, som både skal levere volumer av biokarbon i industriell skala til metallurgisk industri. I tillegg blir dette også vårt kompetansesenter for testing og videreutvikling av en spennende produktportefølje. Her ligger det med andre ord store utviklingsmuligheter for den rette kandidaten.
Hovedproduktet fra produksjonsanlegget er biokarbon, som skal erstatte fossile reduksjonsmaterialer i metallproduksjon. Elkem vil være hovedkunden av biokarbonet som produseres, og kvalifiseringsprosessen er allerede i gang.  I tillegg vil anlegget produsere bio-olje, som kan erstatte fossil olje i mange industrier og bioenergi som kan brukes i omkringliggende industri og til produksjon av fjernvarme.
Vow Green Metals har en voksende portefølje av globale biokarbonprosjekter, og ambisjoner om å opprettholde sin ledende posisjon i den fremvoksende biokarbonindustrien. Hos oss blir du en del av et selskap i vekst som bygges på skuldrene av et anerkjent kompetansemiljø med en stolt industriell historie.


Vi tilbyr deg 
 • Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en helt ny bransje
 • Store utviklings- og påvirkningsmuligheter faglig og personlig 
 • Være med å forme din egen stilling
 • Være med å bygge noe helt fra starten av 
 • Bygge kompetanse og know-how
 • En meningsfull jobb og bransje som bidrar til det grønne skiftet
 • Konkurransedyktige betingelser

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene i henhold til planer og prosedyrer
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet og produksjon i forhold til instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk
 • Bruke tegninger, skjemaer, bilder og følge standarder i utførelsen av arbeidet
 • Overvåking og feilsøking i produksjonen
 • Bruke og følge datablader og dokumentasjon som er gjeldende rutiner for helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetssikringsarbeid
 • Rapportere produksjonsresultater og avvik som gjelder HSEQ, vedlikeholdsbehov, forbedringsforslag mm.
 • Utføre forebyggende vedlikehold (operatørvedlikehold) i henhold til prosedyrer
 
Kvalifikasjoner vi ser etter
 • Noen års erfaring fra prosessindustri / industriell erfaring
 • Utdanning og fagbrev innen et av områdene; prosessteknikk, automasjon, mekanikk, pneumatikk eller elektro
 • Interesse for kjemi, vitenskap, teknologi og industriell produksjon 
 • Norsk / Skandinavisk språk

Det er en fordel om du har noen av disse sertifikatene/bevis (ikke et krav); 
Hjullastersertifikat, truckfører bevis, kransertifikat på traverskran, kjelpassersertifikat.
Det du ikke har av sertifikater/bevis som det er behov for i stillingen, sørger vi får at du får tatt.
 
Personlig egenskaper
 • Evner å arbeide nøyaktig og effektivt i henhold til etablerte planer og prosedyrer
 • Evner å ta ansvar og kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Problemløsende ferdigheter

Høres dette interessant ut? Kanskje det er deg vi ser etter!

Spørsmål om stillingen rettes til vår rådgiver Glenn G. Hovde i TEMP-TEAM på tlf. 982 44 777 eller epost: gho@temp-team.no
All kontakt blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver i innledende fase.
Søknad og CV lastes opp snarest via stillingsannonsen. Søknadsfrist: 22.02.2024

 
About Vow Green Metals Vow Green Metals’ strategy is to be a leading producer of biocarbon and other carbon neutral products that enables the green transition in hard-to-abate industries. We are on a mission to accelerate the world’s transition to renewable materials by offering green alternatives to replace fossil reduction agents in the metallurgical industry. The core of our business is to build, own and operate biocarbon production plants using state-of-the-art pyrolysis technology to turn biomass and biomass waste-streams into our core product, biocarbon. Our biocarbon production process also creates other valuable products like bio-oil and bioenergy. With our standardized solutions, unique access to proprietary technology, and a growing global pipeline of projects, we are upholding our first mover position in a growing market where speed and scale will be determining factors. Vow Green Metals is building a new biocarbon industry on the shoulders of its main owner and technology partner, Vow ASA, which provides access to competence and capabilities acquired through decades of industrial innovation.