Industri/Produksjon

Har du lyst til å jobbe med fornybar- og grønn energi i en bedrift med meget gode fremtidsutsikter?

Andritz Hydro AS

JEVNAKER
Etter avtale
06.11.2023
Fast

Del:

Skriv ut:

Oversikt

BEDRIFT I VEKST - FORNYBAR ENERGI - INTERNASJONALT KONSERN - VANNKRAFTANLEGG
ANDRITZ HYDRO AS er lokalisert på Bergermoen på Jevnaker og har sitt marked hovedsakelig i Norge. Av omsetningen utgjør elektro-mekaniske leveranser til vannkraftanlegg ca.95% og de resterende 5% er til industrien. Produksjonsarealet på Jevnaker utgjør 5.000 m2. Gjennom samarbeid med de øvrige søsterselskapene, kan vi levere komplette løsninger til vannkraftanlegg i alle størrelser. Dette gjelder nye anlegg, oppgraderinger, rehabilitering og service. Du blir en del av et tverrfaglig arbeidsmiljø som skaper og leverer fremtidsrettede og innovative løsninger innen fornybar energi.

Grunnet økende behov for fornybar- og grønn energi satses det nå på utbygging av nye vannkraftverk og oppgradering av eksisterende. Dette er stillingen for deg som vil bidra til å vedlikeholde og videreutvikle vår viktigste energiproduksjon, nemlig vannkraften!
I den forbindelse søker vi Installasjonskoordinator Turbin & Generator. Stillingen inngår i vår produksjonsavdeling og er ansvarlig for ressursplanlegging/bemanning på våre oppdrag i forbindelse med arbeider på kraftverk i hele Norge og noe i Sverige. Avdelingen består av ca.35 dyktige fagfolk med kompetanse innenfor turbiner og generatorer, samt tilstøtende hjelpeutstyr. Det er ikke  krav om bransjeerfaring. Arbeidssted vil være på vårt hovedkontor på Jevnaker.
https://youtu.be/cAyMGWdudw0 

 

Vi tilbyr deg

 • Et tverrfaglig og godt miljø i en bedrift som tilbyr innovative og fremtidsrettede løsninger innen fornybar energi 
 • En interessant hverdag med varierte utfordringer 
 • Å jobbe sammen med mange dyktige kollegaer, både i Norge og internasjonalt, og gjennom samarbeid med disse vil du få en lærerik og interessant arbeidshverdag
 • En meningsfull bransje og stilling hvor du bidrar til det grønne skiftet
 • Et globalt selskap med gode fremtidsutsikter 
 • Trygg arbeidsplass
 • Gode utviklings- og påvirkningsmuligheter
 • Opplæring og kursing etter behov 
 • Konkurransedyktige betingelser, AFP, helseforsikring og gode pensjonsordninger


Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Ressursplanlegging og bemanning på nye og pågående prosjekter
 • Tett samarbeid med prosjektavdelingen/prosjektledere- Optimalisere ressursbehovet på prosjektene våre
 • Være proaktiv og aktivt søke informasjon for å utarbeide og vedlikeholde bemanningsplaner basert på ressursbehov på kort og lang sikt 
 • Koordinering av intern og ekstern logistikk; bl.a. hotell reservasjoner, vurdere optimale reiseruter og bruk av transportmidler (fly, tog, bil etc).
 • Forløpende vurdere behov for innleie (inkl. bestillinger) av eksterne ressurser i.f.t. kostnader og kompetansebehov 
 • Tett dialog med-  og videreutvikling av samarbeidet med bemanningsbyråer i Norge og Sverige
 • Administrasjon og godkjenning av timeverk og fakturaer


Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra en planleggingsfunksjon og gjerne prosjektarbeid
 • Kjennskap med arbeidsrotasjoner
 • Teknisk interesse
 • Gode digitale ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 

Personlige egenskaper 

 • Du liker å ta initiativ og få ting gjort, og er engasjert i prosjektene du deltar i
 • Ryddig i måten du jobber på – du lager gjennomtenkte planer, og sørger for gjennomføring
 • Målrettet – du har fokus på resultatet, har stor arbeidskapasitet og lyst
 • Positiv innstilling, høy arbeidsmoral og er opptatt av å være en god lagspiller
 

Er du vår nye installasjonskoordinator / planlegger?
 

Ønsker du mer informasjon om stillingen så kontakter du Glenn G. Hovde i Temp-Team på tlf. 982 44 777. epost; gho@temp-team.no
Alle henvendelser og søknader blir behandlet konfidensielt også ovenfor oppdragsgiver i innledende fase hvis ønskelig. 
Søknadsfrist er snarest og senest 10.12.2023. Aktuelle søkere kan bli kontaktet fortløpende.

ANDRITZ med hovedkontor i Wien i Østerrike er en av verdens største leverandører av elektromekanisk utstyr til vannkraftanlegg, slik som generatorer, turbiner, kontroll- og apparatanlegg, luker og rør. ANDRITZ HYDRO AS har ansvaret for det norske og svenske markedet. Vi er til sammen 200 ansatte og har hovedkontor på Bergermoen i Jevnaker kommune, kontor sentralt i Oslo og en filial nær Östersund i Sverige.