Industri/Produksjon

Håndverk/Bygg/Anlegg/Mekanikk

Er du klar for å jobbe med grønn energi i en fremtidsrettet og meningsfull bransje?

Vardar Varme AS

HØNEFOSS
Etter avtale
25.01.2024
Fast

Del:

Skriv ut:

Oversikt

DRIFTSTEKNIKERE


Spennende arbeidsoppgaver - Energiselskap - Bærekraft - Solid selskap i vekst og utvikling
Ønsker du å jobbe i et teknologisk og innovativt fagmiljø med flotte og dyktige kollegaer?
Vil du ha det gøy på jobb, være i et godt arbeidsmiljø med kollegialt samarbeid i hele linjen?
Er du selvstendig og ønsker å jobbe skift?
Vil du være en bidragsyter til det grønne skiftet?
Vil du være med å gjenreise industriområdet i Treklyngen Industripark?

Vardar Varme AS søker to dedikerte, ambisiøse og løsningsorienterte driftsteknikere som har et stort engasjement for klima og miljø, det grønne skiftet og sirkulær økonomi. Du blir en del av
et sterkt og engasjert driftsmiljø, der alle ansatte er like viktige for løse oppgavene. Sentrale oppgaver vil være inspeksjon, kontroll, oppfølging og vedlikehold av vår energiproduksjon Treklyngen. Som Driftstekniker vil du ha ansvar for optimal produksjon av termisk energi på anleggene på Treklyngen
Du vil inngå i en 5 skiftordning og rapportere personalmessig til Daglig leder og funksjonelt til Driftsleder.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Drift av MBK/fyrhus og øvrige anlegg herunder initiere nødvendige tiltak for å opprettholde nødvendig dampproduksjon på kostnadsoptimal måte
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner og prosedyrer 
 • Forebyggende- og løpende vedlikehold og reparasjoner
 • Rapportere i henhold til vårt internkontrollsystem
 • Samhandling og personlig ansvar for deler av prosess. 
 • Avviksbehandling 
 • Sørge for opplæring internt ved behov 
 • Betjene Hjullaster (Maskinførerbevis vil bli gitt hvis kandidat ikke har dette)

Kvalifikasjoner
 • God teknisk forståelse, innsikt og interesse
 • Grunnleggende mekaniske ferdigheter og prosessforståelse
 • Grunnleggende IT kunnskaper
 • Opptatt av- og forståelse for HMS
 • Gode kunnskaper i norsk
 • Førerkort klasse B
 
Har du erfaring fra noen av disse områdene og sertifikater vil det være en fordel (ikke krav)
 • Kjelepasser sertifikat (dette må du ta hvis man ikke har det)
 • Erfaring fra tekniske energi-anlegg som kjele-anlegg og andre prosessanlegg
 • Relevant fagbrev
 • Erfaring fra industri og prosess
 • Maskinførerbevis

Hvem er du?
Vi ser for oss en person som jobber godt selvstendig og i team og som har en strukturert og systematisk arbeidsstil. Du har gode prioriteringsevner og er opptatt av utvikling og forbedring. Du er klar for å jobbe skift og være trygg nok til å ta selvstendige valg innenfor definerte rammer. Du må være forberedt på å kjøre anleggene alene, når nødvendig opplæring er gitt.

 
Vardar Varme tilbyr deg
 • En spennende og utfordrende stilling i.f.t. bærekraft og det grønne skiftet
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver 
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Påvirkningsmuligheter 
 • Et selskap i vekst og med gode fremtidsutsikter
 • Tilrettelegging for utvikling og kurs etter behov
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med god kompetanse
 • Kort vei fra ideer til realisering
 • Frihet under ansvar
 • Konkurransedyktige betingelser inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger

​​​
Er du en av våre nye driftsteknikere?
Spørsmål om stillingen rettes til vår rådgiver Glenn G. Hovde i TEMP-TEAM på tlf. 982 44 777. All kontakt blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også ovenfor vår oppdragsgiver i innledende fase. Relevante kandidater kan bli innkalt til samtale fortløpende. Tiltredelse: Snarest
Søknad og CV lastes opp via stillingsannonsen og senest 18.02.2024

 
Vardar Varme AS er et av selskapene i Vardar konsernet, som igjen eies av de 19 kommuner i Buskerud. Vardar er et energikonsern med langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er Fornybar energiproduksjon (Bioenergi, Vindkraft, Solkraft og Vannkraft), samt Industrielt eierskap i virksomheter innenfor fornybar energi (Å Energi, Solcellespesialisten, Hypertermics, Sunly, Carbon Centric, Vow Green Metal, Nordic Batteries m.fl ). All virksomhet innenfor varmeenergi utføres av det 100 % eide datterselskapet Vardar Varme. Vardar Varme har forretningsadresse på Hønefoss, men har også anlegg på Vestfossen. Vardar Varme består av 15 ansatte, med en forventet omsetting på om lag 60-70 MNOK. Vardar Varme har siden 2005 utviklet et 35 km langt fjernvarmenett på Hønefoss, med ca. 450 tilknyttede kunder og 2 varmesentraler. Vardar Varme sitt forretningsområde er innenfor termisk energi, alt fra isvann (fjernkjøling) til høy trykksdamp. Vardar Varme har eierskap til all varmeinfrastruktur på Follum, og er sentral i alle planlagte etableringer på Industriområdet. Vardar Varme har Fjernvarmekonsesjon på Hønefoss, og har ansvar for termiske energileveranser innenfor konsesjonsområdet, og er en del av Kraftforsyningens Beredskapsorganisasjon (KBO). Vardar sine verdier er Redelighet, Åpenhet, Profesjonalitet og Engasjert.