ACE - evnetest

ACE - evnetest

Hvordan matche stillingens kompleksitet med kandidatens potensiale?

ACE er en evnetest utviklet for å vurdere logisk analytisk resonnement. Oppgavene i ACE utforsker og avdekker denne evnen og gjør det mulig å vurdere potensialet av den enkeltes logiske evner.

Nøkkelen til kontinuerlig organisatorisk vekst og suksess ligger i å ha rett person i rett jobb.

For å sikre en god match mellom kandidaters potensial og stillingens kompleksitet, trenger du å:

 • screene inn de rette kandidater til prosessen
 • evaluere potensialet
 • velge ut kandidater som kan resonnere og lære i nye situasjoner
 • velge ut kandidater som kan tilegne seg nye ferdigheter gjennom trening og utvikling

ACE er et raskt og fleksibelt verktøy som evaluerer kandidaters potensiale innen områder som:

 • beslutningstagnin; effektivitet og levedyktighet
 • tilegnelse av ny kunnskap
 • oppfatte relasjoner og forstå sammenhengen mellom tilgjengelig informasjon og situasjonen
 • utarbeidelse av handlingsplaner
 • kompeksitetsnivået testtakeren er i stand til å håndtere
 • arbeidstempoet du kan forvente

MPA - personlighetstest

MPA gir et umiddelbart bilde av hvordan medarbeideren kan forventes å fungere i ulike arbeidssituasjoner. Videre gir den en nøyaktig intervjuguide, hvor man kan konsentrere seg om det som er viktigst for jobben fra starten av.

MPA personlighetstest hjelper selskaper å optimalisere deres ansettelsesprosess ved å identifisere potensialet og talentet. 

 • Lag effektive arbeidsflyter for vellykkede valg
 • Match motiverte ansatte til riktig jobb
 • Sparer tid og penger med lavere turnover

MPS gir relevant innsikt i kandidatens personlighetstrekk som:

 • Definere mål, hvordan man påvirker andre og fokus på energi
 • Samarbeid med andre, vise tillit og uttrykke følelser
 • Tilnærme seg oppgaver, ta beslutninger og interessere seg for utvikling og nye ideer

Denne innsikten lar deg ta smartere beslutninger for å øke lønnsomheten, redusere usikkerheten og forbedre ansettelsesprosessen.

MPS er en personlighetstest som vurderer atferd:

 • Pålitelig vurdering for interne og eksterne prosesser innen rekruttering og utvikling
 • Gir tydelig rapport med relevant informasjon i form av intervjuguide, lederrapporter og tilbakemeldingsrapporter
 • Enkelt og involvere interessenter i å sette kriteriene for stillingen
 • Utviklet av psykologer og godkjent i henhold til internasjonal standard

 

 

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE