Onboarding

Onboarding

TEMP-TEAM vet hvor viktig det er å beholde ansatte når du først har fått den rette personen på plass.

Derfor tilbyr vi onboarding som en naturlig forlengelse av vår rekrutteringsprosess

Ønsker du våre 10 beste anbefalinger til onboarding? Last ned her.

 

Typiske fordeler ved å benytte seg av en strukturert onboardingdialog:

  • Medarbeideren bidrar raskere til virksomheten
  • Engasjement og motivasjon styrkes og bevares
  • Den ansatte blir i jobben

Sammenlagt er alle faktorer medvirkning til at produktiviteten i din virksomhet øker. 

Onboarding hjelper deg med...

Onboarding hjelper deg med...

… å bevare fokus på din nye medarbeiders trivsel og å beholde vedkommende - på en enkel måte. Gjennom onboarding-dialogen har du overblikk over hva som skjer og når. Det skaper trygghet hos både deg og den nyansatte.

Onboarding vil gi din nye medarbeider følelsen av å bli sett og hørt. Samtidig spiller anerkjennelse en avgjørende rolle i forhold til å skape optimale betingelser for at medarbeideren på best mulig måte bidrar til virksomhetens resultater.

Prosessen

Prosessen

Innenfor de første tre månedene mottar både du og medarbeideren opp til tre strukturerte onboarding-undersøkelser. Dette skjer med et intervall på ca. 30 dager. Det gir plass til at medarbeideren har tid til å finne seg til rette og utvikle seg - og du har tid til å få et inntrykk av hvordan medarbeideren trives og presterer.

Det vil automatisk bli generert rapporter fra undersøkelsen som skaper rom for en dialog om hvordan din nye medarbeider opplever onboardingsforløpet. TEMP-TEAM assisterer naturligvis med målrettet veiledning før oppfølgingsdialogen og deltar gjerne på møtet.

I løpet av prosessen får du verktøy som hjelper deg med å sette sammen en solid, fremtidsrettet handlingsplan til fordel for begge parter.

En vellykket introduksjon kan leses på bunnlinjen

En vellykket introduksjon kan leses på bunnlinjen

Det er spesielt viktig å vite hva som rører seg hos medarbeideren. Årsaken til høy turnover viser seg nemlig ofte å skyldes noe annet enn det lederen har fokus på. Via god dialog når du inn til kjernen og kan derfor bevare medarbeiderens engasjement.

Feil fokus kan være med på å skape uro i organisasjonen. I verste fall kan det medføre et betraktelig økonomisk tap hvis den nyansatte velger å slutte i jobben eller ved en oppsigelse.

Onboardingløsningen er et effektivt tiltak som er med på å sikre virksomhetens videre vekst og en tilfreds medarbeider.

Onboarding i samarbeid med TEMP-TEAM

Onboarding i samarbeid med TEMP-TEAM

Når du velger å samarbeide med TEMP-TEAM rundt onboarding, gir du deg selv en unik mulighet for å være i forkant av hvor din medarbeider befinner seg i virksomheten - både faglig som sosialt.

Du får en inngående kjennskap til din nye medarbeiders trivsel på hele seks avgjørende områder. Dialogverktøyet (se bildet)

  • gjør det enkelt og overkommelig for deg å håndtere onboardingprosessen
  • gir deg en klar følelse av hvilke områder du kan forbedre innsatsen du allerede gjør i dag

Vil du vite mer om onboarding i samarbeid med TEMP-TEAM?

Kontakt Kai Bruun på 98244708 / e-post eller Anita Kleiven på 98244702 / e-post.

Les mer om vår rekrutteringsprosess.

Kontakt oss via skjemaet, eller ring 07030