TEMP-TEAM er totalleverandør innen utleie av arbeidskraft. Dette innebærer at vi dekker alle fagområder og stillingskategorier. Et innleieforhold gjennom oss gir også en fin mulighet for å bli kjent med en potensiell fremtidig medarbeider.

Vi legger stor vekt på å kjenne vårt marked og intervjuer attraktive kandidater løpende i forkant av våre kunders behov. Vi kan derfor presentere kvalifiserte kandidater raskt, uansett om vikariatet eller prosjektet er av kort eller lang varighet.

Det er ulike grunner til at kandidater kontakter oss. Noen ønsker å prøve forskjellige jobber for å få variert arbeidserfaring før de finner det de ønsker. Andre ønsker å ha større frihet og fleksibilitet, eks. jobbe i perioder eller kombinere jobb og studier, og noen er kun interessert i å finne en fast jobb. De er kvinner og menn i alle aldre, nyutdannede og erfarne. Vi plukker ut dem du vil ha glede og nytte av. Velkvalifiserte medarbeidere som glir lett inn i jobben.

Våre kandidater er underlagt ditt arbeidsreglement og arbeidet utføres etter din instruksjon og under din kontroll. Arbeidsgiver i innleieperioden er TEMP-TEAM. Vi har således ansvar for utbetaling av lønn, feriepenger, forsikringer m.m.

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE