Informasjon til våre kunder i forbindelse med den pågående Coronavirus pandemien.

TEMP-TEAM følger de krav og anbefalinger som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet og som følger av covid-19 forskriften. Vi oppfordrer alle våre interne og eksterne ansatte om å følge de krav og anbefalinger som til enhver tid gis.

Internt har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Oppfordrer alle ansatte til å holde seg oppdatert, samt følge retningslinjer og krav som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet og covid-19 forskriften.
  • Tilpasset bruk av hjemmekontor.
  • Prioritere bruk av digitale verktøy fremfor fysiske intervju og møter.
  • Tiltak for å forhindre smitte på alle våre kontorer.
  • Etablert en sentral gruppe som overvåker situasjonen og iverksetter nødvendige tiltak og informasjon.

Vi forventer at alle våre forretningsforbindelser følger de retningslinjer og krav som gis fra relevante nasjonale helsemyndigheter og påser at smittevernet ivaretas for innleid arbeidstaker.

Dersom din virksomhet har iverksatt krav utover det som gis fra helsemyndighetene og covid-19 forskriften ber vi deg ta kontakt med din kontaktperson i TEMP-TEAM.

Vi ber også om å bli varslet dersom det blir påvist smitte på arbeidsplassen/avdelingen hvor vi har innleid. Ta direkte kontakt med din kontaktperson hos oss.

Dersom du ikke får kontakt med din kontaktperson, ber vi deg kontakte oss på tlf. 07030

 

Nyttige linker for bedrifter:

 

Sist oppdatert 10.12.2021

 

Kontakt oss via skjemaet, eller ring 07030

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE