Hva er onboarding?

Onboarding er en strukturert prosess som hjelper deg med å ta i mot og integrere nye medarbeidere på en best mulig måte. Prosessen sikrer en god oppstart, og øker sjansen for at den ansatte raskt vil kunne bidra til å nå organisasjonens mål. I tillegg ser vi at en god onboarding skaper engasjement og virker motiverende.

Uansett størrelse, kompleksitet og type virksomhet er budskapet å sørge for å ha en strukturert plan når den nyansatte har skrevet under på arbeidskontrakten.

Hos TEMP-TEAM ser vi onboarding som en naturlig og nødvendig forlengelse av en rekruttering, og vi ønsker å gi deg 10 praktiske anbefalinger.

Last ned våre 10 tips til onboarding i pdf.

Viktigheten av onboarding

Statistikker viser at 25 % av nyansatte slutter i jobben i løpet av det første året. Samme måling peker på at det i gjennomsnitt tar en nyansatt mer enn 6 måneder å generere mer verdi enn det har kostet å ansette vedkommende. Det er derfor et stort behov for å få det beste ut av den første periode i ansettelsen. Dette både for å sikre at den nyansatte blir i jobben, men også for å redusere tiden det tar før den nyansatte er lønnsom for virksomheten.

Onboardingprosessen har samtidig en direkte effekt på medarbeiderens trivsel, engasjement, tilfredshet og lojalitet. Samlet sett gjør dette det derfor svært lønnsomt å sikre en suksessfull onboarding.

De fire kritiske periodene

Det kan være en fordel for virksomheten å måle på onboarding gjennom hele det første året, men det er de første tre månedene som ifølge frafallsstatistikken er de mest kritiske.

Statistikken viser at det er fire kritiske perioder og tidspunkter som må sikres for at den nye medarbeieren ikke skal falle fra.

Disse periodene bør derfor brukes som onboardingmilepæler:

 1. Fra kontraktsignering til første dag (pre-boarding)
 2. Den første dagen
 3. De første 30 dagene
 4. De første 90 dagene

Struktur på onboarding

TEMP-TEAM bruker vi en grunnleggende modell med seks sentrale omboardingdimensjoner utformet av selskapet OnboardingGroup.

Modellen kan brukes til å kartlegge hvilke områder det må settes fokus på i onboardingprogrammet. Ved bruk av modellen som oppfølgingsverktøy, blir det synlig hvor man bør prioritere en større innsats i tiden fremover.

 

De 6 fokusområdene er:

 1. Kultur − medarbeideren skal føle at organisasjonen har en lang og meningsfull historie
 2. Regler − medarbeideren skal oppleve dem som meningsfulle, derfor skal de sorteres og effekten forklares 
 3. Nettverk −  en trygg base er viktig slik at den ansatte føler tilhørighet og sosiale relasjoner kan dyrkes
 4. Samarbeid − lederen skal bidra med å integrere den ansatte inn i organisasjonen/teamet den skal tilhøre, slik at den ansatte raskt kommer i gang
 5. Kompetanser − opplæringen skal settes i system, så medarbeideren opplever at organisasjonen er professjonell og setter læring høyt
 6. Resultater − den nyansatte skal oppleve minst ett konkret resultat − stort eller lite − i løpet av den første måneden

10 konkrete anbefalinger du som leder kan gjøre for å ta godt imot din nye medarbeider

 1. Lag en sjekkliste - En sjekkliste kan bestå av praktiske ting som skal være på plass før den første arbeidsdagen. Det kan være blomster, nøkkelkort, PC, skrivebord, telefon, annet.
 2. Send en velkomstmelding eller inviter til lunsj - Så snart ansettelseskontrakten er underskrevet er det ofte en lang og stille periode før første arbeidsdag. For å unngå unødvendig usikkerhet, er det viktig å holde kontakt med medarbeideren i denne perioden.
 3. Introduser den nyansatte til kolleger, teamet og andre nære interessenter - Sørg for at den nyansatte føler seg velkommen og begynner å bygge relasjoner allerede fra første arbeidsdag.
 4. Forbered en fadder - Involver en likestilt kollega som vet hvordan det er å være ny, og som gir en introduksjon til både faglige og sosiale miljøer.
 5. Hold oppfølgingsdialog - Onboardingsamarbeidet mellom leder og ny medarbeider er et særlig viktig og potensielt sårbart sted å støtte onboardingen. Vår erfaring generelt er at det vil hjelpe å sikre en systematikk i dialogverktøyene. Det hjelper å strukturere både dialogen og prosessen, så leder og medarbeider ikke er overlatt til selv å finne ut av hva som er viktig å snakke om.
 6. Vær tilstede og vær aktiv - De fleste suksessfulle onboardinghistorier blir skapt når den nærmeste leder sørger for tilstedeværende deltagelse i den nyansattes hverdag og involverer vedkommende i relevante sammenheng.
 7. Fordele informasjonen over tid - Når det gis for mye informasjon på en gang kan viktig informasjon forsvinne i mengden. Ved å dosere informasjonen over tid, sikrer du at medarbeidere får bedre innblikk i virksomheten.
 8. Skap en god blanding av aktivitetstyper - Velkomstaktiviteter, informasjonsaktiviteter, læringsaktiviteter, supportaktiviteter og produksjonsaktiviteter
 9. Sikre aktiviteter på tvers av alle seks dimensjoner - Kultur – regler – nettverk – samarbeid – kompetanse - resultater
 10. Tenk onboarding over lengre tid - Onboarding handler om hvordan man ønsker en ny medarbeider velkommen – men ikke bare den første dagen. De fleste nyansatte er i tvil om deres nye jobb i opp til seks måneder etter første arbeidsdag, og i snitt har hver fjerde sagt opp jobben igjen innen det første året. Derfor bør et godt onboardingprogram optimalt sett vare over de første 180 dagene.

 

De positive effektene av en god onboarding

Onboarding og rekruttering henger tett sammen. I det rekrutteringsprosessen opphører, begynner onboardingprosessen – og kunsten er å gjøre overgangen så smidig som mulig.

En suksessfull onboarding vil samtidig ha en særdeles positiv innvirkning på organisasjonens omdømme, og vil kunne bidra til å tiltrekke og ansette de beste kandidatene. Det vil derfor lønne seg for selskapet å sikre en god integrasjon av de nye medarbeiderne – også på lengre sikt.

 

Vil du vite mer?

Kontakt TEMP-TEAM for å høre mer om hvordan du skaper den beste onboarding-dialogen for dine nye medarbeidere.

Ring oss på tel. 07030

 

Du kan også besøke Onboarding Group sin hjemmeside for mer info: www.onboardinggroup.com

Kontakt oss via skjemaet, eller ring 07030

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE